Przeglądasz: EKO-logicznie

Skarpa do remontu

/

Ponad 560 tysięcy złotych kosztować będzie przebudowa i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego. Realizowaną przez Uniwersytet Opolski inwestycję  współfinansuje (477 576 zł.) Europejski…

Huta Zagwiździe

/

W latach 1754-1755 król pruski Fryderyk II Wielki wydał osobiście rozkazy o utworzeniu w dzisiejszym Zagwiździu huty, zwanej również na jego polecenie Hutą Kluczborską (Creutzburgerhutte…

Będzie lżej oddychać

/

Uchwała antysmogowa, którą przyjął dziś (26 września 2017) Sejmik Województwa Opolskiego zakłada, że od 1 listopada nie będzie można spalać w przydomowych kotłowniach węgla brunatnego,…

Popielów posprzątał świat

/

W akcji „Sprzątanie świata” wzięli udział przedszkolacy oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Popielów. Gmina Popielów po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską…

Już jesień

/

Dzisiaj dokładnie  o godzinie 22.02 rozpocznie się astronomiczna jesień. Za moment początku astronomicznej jesieni przyjmuje się przejście Słońca przez punkt równonocy jesiennej, czyli punkt Wagi.…

Wydmy

/

Na Opolszczyźnie największym obszarem wydmowym jest zalesiony teren położony w dorzeczu Stobrawy oraz Małej Panwi na Równinie Opolskiej. Występuje tu kilkaset zróżnicowanych morfologicznie wydm o…

Bory sosnowe

/

Stobrawski Park Krajobrazowy w 80% pokryty jest lasami. Z czego największy udział mają bory sosnowe. Dominuje w nich sosna, ale występuje tu również świerk, brzoza…

Lasy Barucickie

/

Lasy liściaste, szczególnie te nadrzeczne, to jedne z najbogatszych przyrodniczo ekosystemów w Europie. W Stobrawskim Parku Krajobrazowym najcenniejszy obszar lasów liściastych znajduje się w północno-zachodniej…

1 47 48 49 50