Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i działania podejmowane w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa oraz związane z nimi przesunięcia finansowe w ramach Programu były tematem XXXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020. Ze względu na pandemię było to spotkanie online.

Dotychczasowa współpraca w latach 2014-2019 pozwalała członkom tego gremium na regularne posiedzenia w trybie tradycyjnym.  Jednak w trakcie niemal całego trudnego 2020 roku, podczas zmagania się ze skutkami koronawirusa, członkowie Komitetu pracowali zdalnie. Zatwierdzając m.in. kolejne działania w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Na grudniowym spotkaniu ze względów technicznych nie zaplanowano zatwierdzania uchwał, jednakże przedstawiono niezwykle ważne dla regionu informacje. Przedmiotem obrad było m.in. przedstawienie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zaprezentowano działania w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa i związane z nimi przesunięcia finansowe w ramach Programu.

Członkowie Komitetu zostali także poinformowani o stanie prac nad perspektywą finansową na lata 2021-2027 oraz zapoznali się z projektem Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030, który przedstawił profesor Wojciech Dziemianowicz.

Spotkanie prowadził marszałek Andrzej Buła – przewodniczący Komitetu, a uczestniczyło w nim ponad 40 osób.  Marszałek poinformował, iż członkowie Komitetu wciąż intensywnie pracują. – Nawet teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jesteśmy w trakcie kolejnej procedury obiegowej dot. zatwierdzenia strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 – mówił, prosząc członków Komitetu o aktywne przesyłanie kart do głosowania.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies