Ukończono prace modernizujące Stację Uzdatniania Wody w Chróścicach. Dziś oficjalnie przecięto symboliczną wstęgę.

Projekt był niezwykle istotny ze względu na to, że dotychczasowe urządzenia oraz zastosowana technologia nie pozwalały na zaopatrzenie mieszkańców w wodę w potrzebnych ilościach. Dlatego też Spółka Prowod była zmuszona kupować wodę i tym samym stała się uzależniona od cen proponowanych przez zewnętrznego dostawcę.

Celem realizacji zadania jest dostarczenie wody o lepszej jakości, a także zabezpieczenie mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki przed niedoborem wody na następne kilkadziesiąt lat.

W ramach inwestycji przeprowadzono remont istniejącego zbiornika wody czystej, wybudowano dodatkowy zbiornik o pojemności 200 m³, wykonano odwiert nowej studni głębinowej, a także położono magistralę wodociągową pomiędzy Chróścicami a Dobrzeniem Wielkim. Ponadto w budynku stacji zmieniono i rozbudowano układ technologiczny, dzięki któremu wydajność stacji wzrosła o prawie 1/3.

Wymieniono pompy, dodano filtry, zamontowano nowoczesne urządzenia do korekty PH i dawkowania odczynników, a także do dezynfekcji wody. Zamontowano również nowy agregat prądotwórczy z automatycznym systemem włączania, a także monitoring, dzięki któremu Spółka kieruje zdalnie pracą stacji.

Dzięki powyższej realizacji Spółka może dostarczać mieszkańcom zdrową wodę pod odpowiednim ciśnieniem, która dociera nawet do odległych zakątków – również podczas upalnych dni, kiedy zapotrzebowanie w godzinach szczytu jest bardzo duże. Warto dodać, że woda z SUW–u w Chróścicach trafia nie tylko do miejscowości z Gminy Dobrzeń Wielki, ale również do: Ładzy, Borek czy Czarnowąsów.

Inwestorem tego zadania jest Spółka Prowod, a wykonawcą firma FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Koszt Inwestycji to blisko 2 mln zł netto, z czego 1,76 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Brakująca kwota to środki własne Spółki.

Obok SUW Chróścice zainstalowano również 147 paneli słonecznych o mocy 39,69 kWp. Instalacja fotowoltaiczna przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej i pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania stacji. W ten sposób przedsięwzięcie przyczynia się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Inwestorem i Beneficjentem dofinansowania z Funduszu Spójności jest Spółka Prowod, a wykonawcą firma AMP PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Instalacja kosztowała 137,4 tys. zł netto, z czego 63,75% kwoty stanowi dofinansowanie. Pozostała część to środki z pożyczki z WFOŚiGW oraz środki własne.

Wszystkie działania i trudy podjęte przez władze gminy oraz pracowników Prowod sp. z o.o. miały jeden cel – dostarczyć bezpieczną i zdrową wodę.

Dodatkowo jeśli Rada Gminy podejmie decyzję o zwolnieniu Spółki z płacenia podatku od nieruchomości, inwestycja będzie się praktycznie samofinansować, a mieszkańcy nie będą musieli martwić się dużymi podwyżkami cen wody.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.