Emerytury dla matek nadal budzą wiele wątpliwości. Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić KRUS o swoich dodatkowych przychodach. Jeśli tego nie uczynią będą musiały zwrócić świadczenie i dodatkowo zapłacić odsetki.

Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnienie minimalnego dochodu osobom, które aby wychować swoje pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły zatrudnienia bądź z niego zrezygnowały. W związku z czym nie nabyły prawa do emerytury.

Dlaczego KRUS wnikliwie bada sytuację finansową?
Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu państwa, którego celem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej mam, które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu dzieci jest świadczeniem nieskładkowym. Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania. Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. Jeśli wnioskodawca posiada środki w wysokości co najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał, że pozwala to na utrzymanie się takiej osobie.

Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywane przez osobę ubiegającą się
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ona niezbędne środki utrzymania się. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas nieokreślony, natomiast jeśli ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do niego również ustanie i KRUS wstrzyma wypłatę tego świadczenia. Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani są do informowania KRUS o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie uzyskania dochodu.

Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia są dochody z pracy i z prowadzonej działalności gospodarczej, renty wpłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, emerytury i renty zagraniczne, należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.

Świadczeniobiorca, który nienależnie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, a od pobranych kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Udostępnij:

O Autorze

Z mediami związana od 20 lat. Z zawodu nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, manager i rehabilitant. Przez 18 lat rzecznik prasowy. Teraz redaktor naczelny opowiecie.info. W przeciwieństwie do innych szefów, lubi jak ją lubią. Czy jest dobrym szefem? Nie odpowiada. Zapytamy współpracowników. Czyta namiętnie kryminały, szczególnie Krajewskiego. Hobby, to córka która zwiedza świat i studiuje dziennikarstwo w Londynie i fotografia. Odpręża ją jazda samochodem, film i plotki z sąsiadką.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies