Zespół Kupskie Echo koncertował w Centrum św. Jana w Gdańsku w zabytkowym kościele w stylu gotyckim (obecnie w trakcie renowacji).

Publiczność z wielkim entuzjazmem przyjęła zarówno niemieckie piosenki, jak i śląskie pieśni ludowe. Oprócz uczestnictwa w koncercie panie miały możliwość obejrzenia najpiękniejszych zabytków Starego Miasta, Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 – monumentu w postaci trzech krzyży z kotwicami czy mola w Sopocie. W drodze powrotnej do Kup nastąpiła przerwa w podróży przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, największym kościele w Polsce.

Koncert został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach projektu „Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2018”.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.