Jeden Kryształowy Laur z Diamentem, jeden Kryształowy, sześć Platynowych, dwanaście Złotych i trzydzieści dwa Srebrne Laury wręczono na specjalnej gali zorganizowanej przez Opolska Izbę Gospodarczą. Była także nagroda specjalna: „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego”.

Nagroda specjalna trafiła do Tadeusza Donocika.  Donocik był inicjatorem szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, między innymi Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego. Aktywnie uczestniczył w procesie przebudowy gospodarczo-społecznej Śląska. Współtworzył prace nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego . Był współzałożycielem i prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach a od 1993 r. jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-1998 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki, a pomiędzy 1998 a 2001 piastował urząd podsekretarza stanu w tymże ministerstwie. Od 2018 roku jest prezesem honorowym RIG w Katowicach. W działalności bardzo mocno wyróżnia element promocji województwa śląskiego i promocji przedsiębiorczości tego regionu zarówno w kraju jak i za granicą.

Laury Umiejętności i Kompetencji 2020

Ta nagroda jest symbolicznym pożegnaniem Laurów Opolskich z Laurami Śląskim. Dotychczas przyznawane były wspólnie.

– Pierwszy raz od dwudziestu lat Opolska Izba Gospodarcza w pełni samodzielnie organizuje tę nietuzinkową imprezę – mówił Henryk Galwas, prezes Oplskiej Izby Gospodarczej. – Byliśmy współtwórcami Laurów. Przez 28 lat, mimo wielkiego szacunku okazywanego przez prezesa RIG, uzgadnialiśmy opolskie kandydatury z kapitułą katowicką, wspólnie decydowaliśmy o tym, kto z województwa opolskiego zostanie uhonorowany. Zależało mi jednak na pełnej samodzielności i wreszcie w tym roku udało się. Po wielu rozmowach staliśmy się niezależni. Jest to ważne wydarzenie, bo nie wiem czy Państwo wiedzą, że Laury Umiejętności i Kompetencji mają wymiar międzynarodowy, a zasięg światowy. Dziś więc samo-dzielnie możemy nominować osoby pokroju Adama Małysza, Zbigniewa Brzezińskiego, który ze Stanów Zjednoczonych przyjechał odebrać nagrodę, Jana Nowaka-Jeziorańskiego czy Jana Pawła II, do którego ją zawieźliśmy. 28 lat z RIG, z czego pierwsze 8 w Katowicach, 20 lat, uzgadniając kandydatów a od 2021 w pełni samodzielnie. Zapamiętajcie Państwo, ten dzień, bo to niewątpliwie historyczne wydarzenie dla Opolskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorców w niej zrzeszonych i dla całej społeczności naszego województwa. Powiodły się negocjacje i sprawiłem, że mamy Opolskie Laury Umiejętności i Kompetencji.
A jest to ważne wydarzenie, bo te zaszczytne wyróżnienia trafiają do osób, które od lat w swojej działalności stawiają przede wszystkim na rzetelność, jakość, skuteczność, uczciwość. Realizują działania nie tylko dla siebie i zysku a działają tak, by regionalna społeczność na tym także skorzystała. Są to prawdziwi i najlepsi ambasadorowie województwa opolskiego. Szukając wspólnego mianownika podsumowującego laureatów od razu nasuwa się wniosek – pasja w działaniu. To ona sprawia, że mamy tylu laureatów, a Kapituła wybiera najlepszych z najlepszych.

– Oczywiście, że to lepiej, że będziemy samodzielni – przyznał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – Choćby od strony organizacyjnej . Przejęliśmy Laur do siebie i możemy tylko podziękować Śląskiej Izbie Gospodarczej, że była tyle lat z nami. Czas na samodzielność. A nam jako urzędowi marszałkowskiemu wcale nie przeszkadza, że zmienili się partnerzy – dalej będziemy współpracować. Cieszę się, że znów możemy złożyć podziękowania i gratulacje znaczącym postaciom naszego regionalnego życia społeczno-gospodarczego, a także działaczom społecznym i przedsiębiorcom – tym, których praca, pasja i zaangażowanie zmieniają życie wokół nas.
Zdobywcy Laurów Umiejętności i Kompetencji to zawsze wspaniali ludzie, świetnie działające instytucje, znakomite firmy. W tym gronie znajdują się osoby godne naśladowania, a kapituła zawsze ma trudne zadanie, by wybrać najlepszych spośród wielu znakomitości naszej regionalnej społeczności. Bo w każdej dziedzinie naszego życia w regionie – od kultury przez działalność społeczną aż do gospodarki – możemy znaleźć ludzi, których warto nagradzać, warto promować ich działalność i postawę.
– Jest mi niezmiernie miło, że mogę złożyć gratulacje tegorocznym zdobywcom Laurów – dodał marszałek. – Te za-szczytne wyróżnienia trafiły do osób, które od lat w swojej działalności stawiają przede wszystkim na rzetelność, jakość i skuteczność. Laureaci od-noszą sukcesy w życiu zawodowym i społecznym i dzielą się nimi, poprzez swoją aktywność w środowisku lokalnym. Mają także to, co najcenniejsze – pasję, która sprawia, że udaje im się osiągać ta-kie wspaniałe efekty i realizować zamierzone cele. Zdobywcy Laurów pokazują, że warto działać nie tylko dla siebie, ale i dla innych. My zaś widzimy w nich partnerów w kreowaniu i promocji coraz lepszego wizerunku naszego regionu. Możemy być także – jako Opolanie – z nich dumni – konkludował Buła.

– Laury Umiejętności i Kompetencji, przyznawane są od 1992 roku – jeszcze raz do historii wrócił prof. Marian Duczmal, przewodniczący kapituły Laurów 2020 i przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej. -Uroczystość  ich wręczenia jest zaszczytnym i prestiżowym wyróżnieniem, a także wyrazem wdzięczności i uznania dla Laureatów za ich sukcesy w życiu zawodowym i społecznym, rzetelność i skuteczność, a także działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego i naszego regionu. Rok 2020 – w kontekście pandemii COVID 19 – zostanie zapisany jako okres szczególny, zmieniający zastane paradygmaty w relacjach międzyludzkich, w podejmowaniu decyzji menedżerskich, w ochronie zdrowia i higienie, kulturze, edukacji i sporcie. Dla wszystkich uczestników życia społecznego i gospodarczego jest to czas wyzwań wymagających wykorzystania zdolności i umiejętności dla dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.
– Kapituła, której mam zaszczyt przewodniczyć – kontynuował profesor – po raz kolejny starała się dostrzec i uhonorować osoby i instytucje, firmy i organizacje za ich sukcesy i osiągnięcia w biznesie, w życiu gospodarczym, społecznym i samorządowym, w nauce, edukacji, medycynie, kulturze, sztuce i sporcie. Zdobywcy Laurów, to wspaniałe osoby, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które osiągnięty sukces łączą z działalnością publiczną, społeczną, wykazując się wyjątkową postawą etyczną i moralną, otwarci na zmiany, wiedzę i innowacje. Laureaci wykazują się jednocześnie w swoim działaniu odwagą połączoną z poczuciem obowiązku, zobowiązania, odpowiedzialności oraz zaufania. Laureaci to ludzie aktywni i kreatywni, a wartości płynące z ich pracy są godne naśladowania.

– Kapituła za 2020 rok, przyznała: jeden Kryształowy Laur z Diamentem, jeden Kryształowy Laur, sześć Platynowych Lau-rów, dwanaście Złotych Laurów i trzydzieści dwa Srebrne Laury – informował prof. Duczmal. Wszystkim wyróżnionym przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji tegorocznym Laureatom pragnę serdecznie pogratulować i wyrazić im głęboki szacunek oraz uznanie, życząc dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Najwyższe wyróżnienie Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem trafiło do Robert Zasiny, prezesa zarządu Tauron  Dystrybucja S.A.

Laur Kryształowy przypadł w udziale Pawłowi Stępkowskiemu – prezesowi zarządu ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o w Opolu.

Właścicielami Platynowych Laurów zostali:

KATEGORIA Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
Józef Stępkowski – prezes zarządu Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.
KANO Sp. z o.o.

KATEGORIA: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
dr n. med. Czesław Milejski – ordynator Oddziału Krapkowickiego Centrum Zdrowia

KATEGORIA: Pro Publico Bono
ksiądz dr Waldemar Klinger
ksiądz bp prof. dr hab. Jan Kopiec biskup gliwicki

KATEGORIA: Doskonała Załoga
FOTON Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

 

Złote Laury 2020:

KATEGORIA: Pro Publico Bono
prof. dr hab. Mirosław Lenart – Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

KATEGORIA: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub

edukująca na potrzeby firm

Milena Piechnik – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Mateusz Filipowski – wiceprezes ds. technicznych i inwestycyjnych Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

 

KATEGORIA: Menedżer, lider społeczno–gospodarczy

Tomasz Topola – pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z samorządami w Tauron Dystrybucja S.A.
Szczepan Kusibab –wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający firmy Adamietz Sp. z o.o.
Beata Dulin – dyrektor Banku PKO BP oddział Opole
Robert Galara – Wiceprezes Zarządu Galmet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
Zygmunt Dziemba – prezes Kolejarza Opole, przedsiębiorca

 Kategoria Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

dr Wiesława Błudzin – ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Ireneusz Sołek – dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

 

KATEGORIA: KULTURA
Norbert Rakowski – Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Laury Srebrne otrzymali:

Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm
Danuta Wieszala – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w latach 2000-2021

Kategoria: Pro Publico Bono
Anna Cisowska- prezes Stowarzyszenia Nasze Ciepielowice
Krzysztof Pawlak – koordynator projektów edukacyjno-społecznych Fundacja Piastun Opole
Zofia Zatońska, pielęgniarka oddziałowa Oddział Chirurgii Ogólnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Kategoria: Debiut samorządowy
Katarzyna Gołębiowska – Jarek – wójt Gminy Dąbrowa.

Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
Zbigniew Romanowicz – sekretarz Kędzierzyna – Koźla
Rajmund Frischko – wójt Gminy Cisek
Arkadiusz Kuglarz- dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego
Izabela Damboń-Kandziora – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO
Grzegorz Obara – prezes Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Marcin Puszcz – dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWO

Kategoria: Ambasador spraw polskich
dr Przemysław Łebzuch – przedstawiciel województwa opolskiego w Moguncji

Kategoria: Młode talenty
Natalia Zastępa – artystyczna Ambasadorka Województwa Opolskiego
Lukas Gogol – akordeonista, zwycięzca programu TVN „Mam Talent”, społecznik

Kategoria: Menedżer, lider społeczno – gospodarczy
Jolanta Pałosz – wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych – Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o.
Marek Dryjański- dyrektor ds. zapewnienia i kontroli jakości – Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.
Mariusz Pieńkowski- prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Heinrich Nyolt – prezes Kreon Reklama Świetlna sp. z o.o. w Krasiejowie
Jacek Bartosz- dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Opolu Marian Olejnik, prezes spółek z terenu gminy Lewin Brzeski
Norbert Gruszka- kierownik budowy, dyrektor ds. realizacji kontraktów P.H.U. TRANSKOM
Piotr Janoszka – kierownik Działu Spedycji TRANSANNABERG Sp. z o.o. Strzelce Opolskie
Józef Nossol – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu krapkowickiego w latach 1999-2021
Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Eksport-Import Marek Pietrek Zagwiździe

Kategoria: Udana inwestycja
Stolarstwo i Usługi Meblowo-Budowlane Adrian Halupczok Krzyżowa Dolina

Kategoria: Kultura
Jan Cieślak – popularyzator sportu i aktywności fizycznej wśród młodzieży
Marek Gaworski, fotograf, autor publikacji o opolskich zamkach i pałacach
Kategoria: Załoga- wspólny sukces
Zespół Pracowników firmy Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Szymiszowie i Leśnicy

Kategoria: Medycyna i inżynieria biomedyczna
Janusz Molinkiewicz- ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Opolu

Kategoria: Nauka i innowacyjność:
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. im. prof. Marka Tukiendorfa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

– Razem możemy góry przenosić – samemu można pomarzyć – mówił dziękując w imieniu wyróżnionych Tomasz Topola. – Życzę wam wszystkim w nadchodzących latach wspaniałej współpracy, która na pewno przyniesie jeszcze niejednokrotnie sukces.

Fot. kapitan

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.