Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnych konkursów ofert. Uwaga: stosunkowo krótkie terminy składania wniosków.

Kolejne otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Zarząd Województwa Opolskiego

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach – zgłoszenia do 27 marca br.
Kwota do rozdysponowania – 1000 000 zł
Konkurs ogłaszany jest od 2010 roku. W roku 2019 na dwie edycje konkursu przeznaczono w sumie 635 000 zł, z czego dofinansowano 39 projektów.

Konkurs na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży pn. Marszałkowski Klub Sportowy – zgłoszenia do 18 marca br.
Kwota do rozdysponowania – 500 000 zł
Konkurs ogłaszany w tym roku po raz pierwszy.
Konkurs dotyczy upowszechniania sportu w małych środowiskach. Oferta skierowana jest do środowisk lokalnych. Chcemy dofinansować około 50 klubów kwotą do 10 tysięcy złotych.

Konkurs na promocję i organizacji wolontariatu w województwie opolskim – zgłoszenia do 16 marca br.
Kwota do rozdysponowania – 100 000 zł (w drugiej edycji w tym roku będzie jeszcze 50 000 zł)
Konkurs ogłaszany jest od 2018 roku. Kwoty przeznaczone do tej pory na realizację konkursu:
• 2018 – 30 000 zł (przyznano 4 dotacje)
• 2019 -100 000 zł (przyznano 7 dotacji)

Konkurs działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w województwie opolskim – zgłoszenia do 16 marca br.
Kwota do rozdysponowania – 100 000 zł (w drugiej edycji w tym roku będzie kolejne 100 000 zł)
Konkurs ogłaszany jest od 2018 roku. Kwoty przeznaczone do tej pory na realizację konkursu:
• 2018 – 50 000 zł (przyznano 2 dotacje)
• 2019 80 000 zł (przyznano 4 dotacje)

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.