Marzena Nowak, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, została wyróżnioną przez minister pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską za działania na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu poprawę jakości i efektywności realizowanych zadań.

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada 2017 r., minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Elżbieta Bojanowska wręczyły nagrody dla pracowników ośrodków pomocy społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej oraz tym, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania związane z likwidacją szkód po nawałnicach. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Marzena Nowak z Dąbrowy. Zasłużone wyróżnienieMarzena Nowak (druga od lewej) od czterech lat pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, w którym wcześniej pracowała jako pracownik socjalny. Od lat zajmuje się problemami rodziny, poświęcając temu zagadnieniu także swój prywatny czas – jest liderem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Jest także Pełnomocnikiem do Spraw Profilaktyki Alkoholowej, Przewodniczącą Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Reprezentuje gminę Dąbrowa w zakresie działań pomocy społecznej w Związku Gmin Śląska Opolskiego.

– Panią Marzenę Nowak cechuje ogromne zaangażowanie, umiejętność skutecznego nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami (np. ze Stacją Opieki Caritas Diecezji Opolskiej czy Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu). Dzięki dużej empatii i umiejętnościom motywacji innych do podejmowania działań, cieszy się zaufaniem współpracowników i klientów Ośrodka. Lubi wyzwania i w swojej pracy wykorzystuje wszelkie szanse na wcielenie w życie nowatorskich rozwiązań, w czym pomaga jej nieustanne dokształcanie się poprzez udział m. in. w sympozjach, konferencjach i szkoleniach. Skutecznie wykorzystuje środki unijne, wprowadza także niemal wszystkie projekty proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, np. „Maluch”, „Bliżej rodziny i dziecka”.

– Dzięki wszechstronności, kreatywności, przedsiębiorczości i rzetelności pani Marzena Nowak przyczynia się do rozwoju gminy Dąbrowa – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Gratulujemy!

Fot. MRPiPS

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.