Inicjatywa Lokalna to kolejna, po Budżecie Obywatelskim, forma uczestnictwa w miejskim budżecie, z jakiej mogą korzystać mieszkańcy Opola. Dotyczy inicjatyw, których realizacja nie przekracza 10 tysięcy złotych.

– Inicjatywa Lokalna jest jedną z form partycypacji społecznej mieszkańców w dysponowaniu budżetem miasta – mówi Paweł Sadło z Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. – Założenie jest takie, że mieszkańcy zgłaszają swoje inicjatywy i przy wsparciu miasta, biorą czynny udział w ich realizacji.

To m.in. odróżnia Inicjatywę Lokalną od zadań mikro w Budżecie Obywatelskim. W przypadku Inicjatywy nie trzeba zbierać głosów poparcia pod własnym pomysłem, warto za to zaangażować się w realizację projektu poprzez pracę społeczną czy wolontariacką. Liczba osób popierających inicjatywę jest punktowana.

Wnioski są oceniane i, zgodnie z przyjętymi kryteriami, przyznawana jest punktacja. Na tej podstawie stworzona jest lista rankingowa, która obejmuje projekty od najwyżej do najniżej punktowanych. Do realizacji kierowane są te inicjatywy, które otrzymały najwyższą liczbę punktów aż do wyczerpania środków pieniężnych. Kolejny etap to podpisanie umowy z inicjatorami.

Zakres Inicjatyw Lokalnych jest bardzo szeroki. Mogą dotyczyć działań inwestycyjnych i służących poprawie bezpieczeństwa, np. budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów małej architektury. A także działań edukacyjnych, dotyczących kultury i turystyki, ochrony przyrody, porządku publicznego oraz rewitalizacji.

– Liczymy na pomysłowość mieszkańców – mówi Paweł Sadło. – Często widzimy aktywności w zagospodarowaniu swojego najbliższego otoczenia, ogródka czy wyjścia z klatki schodowej. To właśnie są tematy do Inicjatywy Lokalnej.

Wnioski do Inicjatywy Lokalnej są zbierane w naborze ciągłym. Żeby projekt mógł być zrealizowany w 2021 roku, wniosek musi zostać złożony do 15 września. Jeśli ktoś złoży go po 15 września, trafi on do puli na rok kolejny, czyli 2022.

Wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021 można zgłaszać do 15 września za pośrednictwem platformy internetowej www.inicjatywa.opole.pl. Wnioski w formie papierowej są przyjmowane w siedzibie CDO przy ul. Damrota 1. 

Fot. Anna Konopka

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies