Piątkowy poranek (7 lipca) był dniem długo wyczekiwanym przez wszystkich maturzystów. Około godz. 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie udostępniła wyniki egzaminu dojrzałości. Tegoroczną maturę zdało 84,4% maturzystów, a do sesji poprawkowej zostało dopuszczonych 11,3% zdających. Przy czym w 2023 roku do egzaminu przystąpiły dwa roczniki. 

Matura 2023. Egzaminy pisemne i ustne 

Maturzyści niezmiennie musieli zmierzyć się z trzema przedmiotami obowiązkowymi: językiem polskim, matematyką oraz wybranym językiem obcym. Ponadto każdy zdający musiał zadeklarować przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego, jednak jego wynik nie miał wpływu na zdanie matury. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości potrzeba było 30% punktów z każdego obowiązkowego przedmiotu.

Dodatkowo raz pierwszy od czterech lat obowiązkowe stały się też egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego, których zdanie na co najmniej 30% punktów warunkowało otrzymanie świadectwa dojrzałości. Egzamin został przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie obowiązującej podstawy programowej.

Dwa roczniki, dwie formuły matur 

W tym roku matura została podzielona na dwie formuły – tzw. nową i starą maturę – ze względu na to, że do egzaminu przystępowały dwa roczniki. Absolwenci 4-letniego liceum pisali w nowej formule, zaś dla absolwentów 4-letniego technikum, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia przeprowadzono ostatnią już maturę w starej formule. Różnice pomiędzy tym maturami wynikały m.in.: z liczby zadań na egzaminie, czasu przeznaczonego na napisanie matury czy ogólnych zmian w podstawie programowej.

Na tegorocznej maturze lepiej poradzili sobie absolwenci liceów. Wśród nich egzamin dojrzałości zdało 91,1%, a prawo do poprawki ma 6,4%. Z kolei, patrząc na tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6%, a prawo do poprawki ma 18,4%.

Jak poszła tegoroczna matura?

Jak przekazało CKE, pisemną maturę podstawową z języka polskiego zdało 97% abiturientów (przy czym 98% to zdający w nowej formule, 95% w starej). Zdaną maturą podstawową z matematyki może cieszyć się 88% maturzystów (94% piszących w nowej formule, a 80% w starej), zaś z pisemnej części podstawowej języka angielskiego egzamin dojrzałości zdało 97% absolwentów (98% zdających w nowej formule, a 95% zdających w starej).

Jeżeli chodzi o egzaminy ustne, to wśród tegorocznych absolwentów z liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5% abiturientów, a egzamin z języka obcego – 99,1%. Z kolei wśród maturzystów kończących 4-letnie technikum, szkoły artystyczne i szkoły branżowe II stopnia ustny egzamin z języka polskiego zdało 98,6%, a egzamin z języka obcego – 96,4%.

Warto zaznaczyć, że wśród licealistów województwo opolskie znalazło się w pierwszej trójce województw z największą zdawalnością w Polsce (obok województwa świętokrzyskiego i małopolskiego).

Niezdana matura nie zawsze równa się z poprawką 

Łącznie do matury 2023 przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół średnich, a każdy maturzysta ma prawo, w razie zakwestionowania wyników swojej matury, się odwołać. Aby to zrobić, należy spełnić kilkustopniową procedurę, lecz efektem tych działań jest ponowny wgląd do pracy maturalnej odwołującego. Maturzysta musi wtedy wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczniowie, którzy nie zdali jednego przedmiotu obowiązkowego pisemnego lub ustnego, czyli uzyskali poniżej 30% punktów, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. W przypadku matury pisemnej odbędzie się on 22 sierpnia. Jeżeli chodzi o egzamin ustny, to matura poprawkowa została zaplanowana na 21 sierpnia. Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 8 września.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.