Język polski, język obcy, matematyka i przedmiot dodatkowy to minimum, z którym musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. Tym razem obowiązkowe są również egzaminy ustne – po raz pierwszy od 2019 roku.

Tegoroczna matura jest wyjątkowa. Zdają ją równocześnie byli gimnazjaliści, czyli ostatni rocznik, którego nie objęła reforma edukacji, a także pierwszy rocznik owej reformy, czyli absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. Pierwsi ukończyli właśnie czteroletnie technika (ok. 114 tys. osób), a drudzy czteroletnie licea (ok. 158 tys.).

Z tego powodu matury obu tych grup różnią się od siebie – jedna jest przeprowadzana „po staremu”, wedle tzw. matury 2015, a druga to nowość, która debiutuje dopiero w tym roku. Różnice dotyczą głównie liczby i rodzaju zadań, czasu na ich rozwiązanie czy zakresu materiału, w tym listy lektur obowiązkowych do egzaminów z języka polskiego.

Pierwszego dnia „Pan Tadeusz” i „Przedwiośnie”

4 maja, jak co roku, egzaminy dojrzałości otworzył język polski na poziomie podstawowym. Abiturienci musieli rozwiązać od kilku do kilkunastu zadań oraz napisać wypracowanie. Osoby, które mierzyły się z maturą w formule 2023 miały do wyboru dwa tematy na pracę pisemną. Pierwszy brzmiał „Człowiek – istota pełna sprzeczności”, a drugi – „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?”. W obu przypadkach należało odwołać się do dowolnych lektur.

Natomiast zdający maturę w formule 2015 mieli za zadanie napisać rozprawkę na jeden z dwóch tematów: „Jak niespodziewane okoliczności wpływają na człowieka?” i „Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń?”. W pierwszym przypadku należało odwołać się do epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i wybranego przez siebie tekstu kultury, natomiast w drugim – do „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego i co najmniej dwóch wybranych tekstów kultury.

– Myślę, że poziom egzaminu był średni, zadania wymagały czasami zastanowienia, ale ogólnie nie było źle – oceniła Natalia Bieniawska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim, która pisała maturę w formule 2023. – Obawiałam się, że temat rozprawki nie będzie łatwy i trudno będzie mi się do czegoś odnieść. Teraz najbardziej boję się biologii, ponieważ to od niej zależy, na jakie pójdę studia.

Później języki i matematyka

Kolejnego dnia, 5 maja, maturzyści zmierzyli się z językiem obcym. Nowa formuła egzaminu nie różniła się nadto od starej formuły, a zdający mieli do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański i rosyjski. Następnym etapem matur była matematyka. Zdający egzamin w formule 2015 musieli rozwiązać 29 zadań zamkniętych i 7 otwartych, natomiast formuła 2023 przewidywała od 20 do 25 zadań zamkniętych i od 9 do 15 otwartych.

– Matura z matematyki nie była zbyt trudna, choć to jej najbardziej się obawiałem. Choć ta dziedzina nie jest moją mocną stroną, to sądzę, że poradziłem sobie dobrze – mówił Sebastian Geiger, absolwent Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym, który zdawał maturę w formule 2015. – Mam dobre nastawienie przed kolejnymi egzaminami i na razie nie stresuję się. Chcę podejść do nich na luzie, szczególnie do matur ustnych. Później zrobię sobie krótkie wakacje, po czym spróbuję pracy w zawodzie, a jestem logistykiem.

Kto zda maturę?

Egzaminy potrwają do 23 maja. Swoje wyniki maturzyści poznają 7 lipca, a ewentualne poprawki przewidziano na 21 i 22 sierpnia. Przystąpić do nich będą mogli tylko ci, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy oprócz jednego, bo jeśli ktoś nie poradził sobie z większą liczbą przedmiotów, ten kolejną szansę dostanie dopiero za rok. To samo dotyczy osób przyłapanych na ściąganiu.

Żeby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z pięciu egzaminów. Część pisemna to język polski, matematyka i wybrany nowożytny język obcy – wszystkie na poziomie podstawowym. Pierwszy raz od czterech lat obowiązkowe są też egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Warunkiem do uzyskania świadectwa dojrzałości jest również przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, bez względu na wynik.

Przedmiotami dodatkowymi są: nowożytne języki obce na poziomie rozszerzonym, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, filozofia, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, łacina i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych oraz języki kaszubski i łemkowski. Oprócz tego można zdawać języki obce, a także matematykę, geografię, chemię, fizykę, biologię i historię na poziomie dwujęzycznym.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 8 lat, w fotografii o rok krócej. Wielki pasjonat narciarstwa zjazdowego i biegowego, które uprawia od 2005 roku. Kiedyś również bramkarz w piłce nożnej, a od niedawna karateka. Przez całe życie poświęca się sportowi, dlatego nie przez przypadek trafił do działu sportu Opowiecie.info, choć zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie gdy realizuje swoją kolejną pasję, jaką są podróże.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies