54,1% Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy pozytywnie, a 60% przewiduje, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie co najmniej przez rok. To wyniki niedawnego badania Centrum Badania Opinii Społecznej, które zapytało Polaków również o obawy przed bezrobociem i stan lokalnych rynków.

Zdaniem 44,6% badanych sytuacja w ich miejscach pracy jest dobra, a 9,5% twierdzi, że bardzo dobra. Bardzo źle oceniło ją natomiast 2,3% respondentów, a źle – 9%. Odpowiedzi „ani dobra, ani zła” udzieliło natomiast 31,6% ankietowanych.

Jak czytamy w raporcie CBOS: „W kwietniu sytuację w swoim miejscu pracy najgorzej postrzegali pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych. (…) Najwięcej niezadowolonych z obecnej sytuacji w swoim miejscu pracy było wśród rolników indywidualnych i pomagających im członków rodzin”.

Fundacja zapytała Polaków również o to, czy sytuacja w ich zakładach pracy w ciągu kolejnego roku poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Najwięcej osób (60%) uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, 17,5% twierdzi, że się poprawi, natomiast zdaniem 13,3% będzie gorzej, niż jest. W tym przypadku również słabiej niż inni swoją sytuację postrzegali pracownicy prywatnych gospodarstw rolnych.

Nie boimy się bezrobocia

Inną ważną kwestią, na którą uwagę zwrócił CBOS, była ewentualność utraty pracy, którą odczuwają Polacy. Mogłoby to być zwolnienie, bankructwo, upadek, albo likwidacja zakładu lub gospodarstwa. Szczególnie, że niedawno borykaliśmy się z pandemią, a teraz na gospodarkę oddziałują wojna i inflacja.

Okazuje się, że 72,8% respondentów nie odczuwa takiego zagrożenia – 38,5% osób odpowiedziało „raczej nie”, a 34,3% „nie, to mało prawdopodobne”. Z drugiej jednak strony bardzo poważną obawę przed utratą pracy zadeklarowało 5,7% ankietowanych, a 17,5% raczej liczy się z tym, że może jej grozić bezrobocie.

Lokalne rynki pracy

Badacze zapytali również: „Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy?”. Ankietowani odpowiadali, czy w ich okolicy łatwo czy trudno znaleźć pracę, i czy jest to odpowiednie dla nich zajęcie, czy jednak nie.

Odpowiedzi brzmiały: „bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę” – 16%, „można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” – 53%, „trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę” – 20% oraz „nie można znaleźć żadnej pracy” – 3%.

Odpowiadało ponad 1000 osób

Raport „Nastroje na rynku pracy w kwietniu” powstał na podstawie badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które trwało od 11 do 20 kwietnia. Fundacja przeprowadziła na liczącej 1081 osób reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z bazy PESEL. Zastosowała w nim metody CAPI, CATI i CAWI.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 8 lat, w fotografii o rok krócej. Wielki pasjonat narciarstwa zjazdowego i biegowego, które uprawia od 2005 roku. Kiedyś również bramkarz w piłce nożnej, a od niedawna karateka. Przez całe życie poświęca się sportowi, dlatego nie przez przypadek trafił do działu sportu Opowiecie.info, choć zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie gdy realizuje swoją kolejną pasję, jaką są podróże.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies