Kultura, język i prawa kobiet były tematem konferencji prasowej KWW Mniejszości Niemieckiej.

Obok rozwoju gospodarczego i troski o rodzinę  głównym celem  kandydatów jest pielęgnowanie i dalszy rozwój kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców regionu.

Kompetencją regionalną, którą chcemy pielęgnować i rozwijać, jest kompetencja kulturalna, tzn. zakotwiczenie w śląskiej, polskiej i niemieckiej kulturze i tradycji jednocześnie. Województwo opolskie, jako część historycznego Górnego Śląska, to od wieków region przenikających się kultur, a mieszkańcy świetnie odnajdują się w każdej z nich” mówił lider KWW Mniejszość Niemiecka Rafał Bartek. To dzięki wielokulturowości nauczyliśmy się wzajemnego szacunku, tolerancji i otwartości. Tę otwartość i rozwój gwarantuje nam między innymi znajomość języków. „Na pierwszym miejscu stawiamy tutaj język niemiecki jako język, którego znajomość stała się atutem i motorem rozwojowym regionu w ostatnich latach, a którego znajomości zaczyna brakować wśród kolejnych pokoleń mieszkańców” – przekonywał Bartek.

Kandydaci w nowej kadencji chcą także zwiększenia dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w naszym regionie, a także bogatszego wachlarza zajęć pozalekcyjnych oferowanych  dzieciom.

Istotnym punktem dla Mniejszości jest także wspieranie dziedzictwa kulturowego. Kandydaci podkreślali, że to właśnie dziedzictwo, zarówno materialne, jak i niematerialne stanowi istotny czynnik rozwoju naszego regionu. „Poprzez atrakcyjną, wielokulturową ofertę będziemy dążyć do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w kulturze. Dalej będziemy zacieśniać współpracę mniejszości z wojewódzkimi instytucjami kultury i zwiększać dostępność ich obiektów do naszych potrzeb” mówiła Aneta Lissy-Kluczny.

Konferencja odbyła się przy Pomniku Poległych w I Wojnie Światowej dłuta Thomasa Myrtka. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Pomnik ten jest nie tylko pamiątką po krwawej historii. To właśnie w 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze. Dlatego też Mniejszość chce w przyszłym roku zwrócić uwagę na historie górnośląskich kobiet. Na ich życie, dokonania i osiągnięcia. O tym, że działania w tym kierunku już się rozpoczęły mówiła Beata Kubica. „Pierwszym z nich jest opracowana przeze mnie trasa Opolskiego Szlaku Kobiet, którą poprowadziłam po raz pierwszy w ostatnią niedzielę”. Kandydatka do Sejmiku mówiła także o inicjatywie powołania Społecznego Komitetu Renowacji Starego Cmentarza Miejskiego przy ulicy Wrocławskiej i wpisania go do wojewódzkiego rejestru zabytków. Konieczne jest także „uregulowanie statusu prawnego i wykonanie remontu rozpadającej się na naszych oczach kaplicy na tym cmentarzu”, tak, by kolejny element dziedzictwa w naszym regionie nie przeszedł do historii.

Kandydaci  podkreślali, że wielokulturowość, która jest niewątpliwym atutem naszego regionu, wymaga większego upowszechniania. Należy włączyć ją między innymi w strategię rozwoju regionu oraz poszczególnych gmin. Działania na tej płaszczyźnie będą kierowane do wszystkich mieszkańców regionu niezależnie od pochodzenia i narodowości.

Fot. melonik

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies