Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Informacje na temat gruntów rolnych można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kup/przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych.

Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie oferty, których data zarejestrowanego wpływu do Nadleśnictwa nie będzie późniejsza niż 19 lutego 2024 r. do godz. 14.00.

*Materiał partnera

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie