Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego pokazuje  zmiany sposobu naszego myślenia o przestrzeni publicznej. Dzisiaj wręczono nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej oraz nagrodę okolicznościową– Perła Przestrzeni 25-lecia.

– W 2013 roku, kiedy rozpoczynałem tutaj pracę, jednym z bardzo ważnych nowych programów unijnych była rewitalizacja, czyli przywracanie do życia przestrzeni, która ma służyć ludziom – przypomina marszałek Andrzej Buła. – To był moment przełomowy, kiedy zaczęliśmy myśleć, że  nie wystarczy tylko pomalować elewację i ją ocieplić, okleić styropianem, wymienić okna, ale żebyśmy zaczęli myśleć kategoriami potrzeb ludzi. I to jest coś, co bardzo mocno zagościło w naszej przestrzeni. Później oczywiście oprócz programu rewitalizacji weszliśmy w programy związane z bioróżnorodnością biologiczną, gdzie też mieliśmy taki komponent inwestycyjny i też pojawiały się projekty na terenach, o których w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że mogą służyć ludziom. Więc tak naprawdę najlepsza przestrzeń publiczna zmieniła mentalność dysponentów gruntu, zmieniła mentalność architektów, projektantów, dlatego że trzeba było pomyśleć biorąc pod uwagę potrzeby, które są po prostu w ludziach. Sami państwo też obserwujecie w swoich miejscach zamieszkania jak zmieniły się te miejsca, czym były 5, 8 czy 10 lat temu, a jak teraz służą ludziom. Czy to w Kluczborku, czy w Oleśnie, czy w Paczkowie, czy w Korfantowie, bo wszędzie tam po prostu zadziałał ten bardzo ważny impuls. Ludzie potrzebują czegoś nowego, potrzebują dobrej jakości i my przy tej jakości właśnie jesteśmy. Dzisiaj nagradzamy najlepszą przestrzeń publiczną, ale nagradzamy również wykonawców. Nagradzamy architektów, nagradzamy ludzi, którzy to tworzyli.

Zdaniem marszałka te zmiany nie byłyby możliwe gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. Nie stać by nas na to było. Przypomniał początkowe oburzenie na dedykowanie przez Unię Europejską na konkretne inwestycje. – Jeszcze nam narzucała, jak mamy to zrealizować, jakimi kategoriami myśleć.

– Nikt nas nie zmuszał do tego, żebyśmy przyjmowali te pieniądze i myśleli inaczej – mówił marszałek. – Ja staram się namówić ludzi, że warto zrewitalizować basen w Praszce, że warto wybudować most w Krapkowicach, że warto starą FAMPRE przeznaczyć na przestrzeń społeczną, użytkową dla mieszkańców Kluczborka, bo ja widziałem w tym szansę i udało się przekonać nasze koleżanki i kolegów samorządowców, że warto w tym kierunku iść. I już mamy kolejną edycję rewitalizacji, mamy kolejne pieniądze na europejskie inicjatywy społeczne, mamy pieniądze na europejskie inicjatywy społeczne dla klimatu, mamy pieniądze na przeciwdziałanie zagrożeniom klimatycznym, bo Unia Europejska zobaczyła, że Opolszczyzna jest bardzo kreatywna w tym, że czasami nie trzeba dziesięciu milionów złotych, a wystarczy może 100 tysięcy złotych czy 100 tysięcy euro, żeby stworzyć całkiem coś nowego albo coś odbudować.

Ważne jest także to, że jeździmy i patrzymy i widzimy, jak co się dzieje w Europie, jak się to robi.

– Generalnie podróże kształcą i podróże dodają nam wiary i wiedzy – przyznaje marszałek Buła. – Więc tutaj na pewno te inspiracje pierwsze, które były szczególnie dwadzieścia lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to były inspiracje bardzo praktyczne, bo jechaliśmy i uczyliśmy się projektów w ramach odnowy wsi, uczyliśmy się projektów rewitalizacyjnych, widzieliśmy, jak Europa Zachodnia radzi sobie z przekształceniami również systemowymi. Bo my wchodziliśmy w całkiem nowy obszar gospodarki wolnorynkowej. Pojawiały się nowe pieniądze unijne w formie dotacji dla przedsiębiorców. Więc tak naprawdę bardzo dużo impulsów zadziałało 20 lat temu, żebyśmy zaczęli inaczej myśleć. Jak zmieniliśmy się mentalnie, to pieniądze już były tylko narzędziem do zmiany tej mentalności.

🔵 Nagroda w kategorii „przestrzeń publiczna” – tężnia solankowa w Opolu, zaś wyróżnienia to: przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie, budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach oraz budowa tężni wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie
🟡 Nagroda w kategorii „obiekt użyteczności publicznej” – Muzeum Ceramiki „Tułowice poKolei”, a wyróżnienia to: Centrum Usług Publicznych w Opolu oraz budowa dworca autobusowego w Prudniku
🔵 Wyróżnienia w kategorii „Perła Przestrzeni 25-lecia”: rozwój terenów parku na Wyspie Bolko w Opolu, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego oraz rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach, Centrum Kluczborska Bajka, Centrum Przesiadkowe w Gogolinie oraz Muzeum Ziemi Kozielskiej
🟡 Nagrody internautów otrzymali: tężnia wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie, Centrum Produktu Lokalnego w Nysie oraz w kategorii PERŁA 25 – rewitalizacja miasta Paczków.

WYNIKI KONKURSU NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – 2023

w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla Gminy Opole za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa tężni solankowej w Opolu.

Nagrodę przyznano za:

 • realizację przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu prospołecznym i prozdrowotnym, służącego poprawie zdrowia, wypoczynkowi i integracji mieszkańców;
 • zagospodarowanie w centrum dzielnicy mieszkaniowej atrakcyjnego, ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego;
 • kompleksowe podejście do poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania, poprzez tworzenie nowych, dopełniających się zielonych stref aktywnej rekreacji;
 • wysoką wartość użytkową i funkcjonalną tężni.

Inwestor: Gmina Opole
Projektant: MODULOR Architekci Mariusz Mrozek, Katowice
Wykonawca: Monumentum Sp. z o.o., Wrocław

 1. Wyróżnienie dla Gminy Korfantów za realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie

Wyróżnienie przyznano za:

 • przeprowadzenie formalnej i funkcjonalnej rekompozycji przestrzeni Rynku, z czytelnym uporządkowaniem strefy komunikacji, rekreacji oraz organizacji imprez miejskich;
 • nadanie głównemu placowi miejskiemu reprezentacyjnego charakteru z zastosowaniem rozwiązań materiałowych o wysokiej estetyce;
 • interesująco skomponowaną roślinność.

Inwestor: Gmina Korfantów
Projektant: Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD mgr inż. Paweł Opałka, Nysa
Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Korfantów

 1. Wyróżnienie dla Gminy Głuchołazy za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Biała Głuchołaska

Wyróżnienie przyznano za:

 • wymierne efekty realizacji inwestycji, tj. integrację części miasta po obu stronach rzeki, a przez to podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części Głuchołaz;
 • wpływ na wzrost mobilności zrównoważonej w mieście;
 • udane wkomponowanie estetycznej formy łukowej obiektu w krajobraz miasta i doliny Białej Głuchołaskiej.

Inwestor: Gmina Głuchołazy
Projektant: Pracownia Projektowa MOSTOPOL Spółka z o.o., Opole
Wykonawca: FALBUD Usługi Budowlane Andrzej Falkiewicz, Nysa

 1. Wyróżnienie dla Gminy Wołczyn za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa tężni wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie

Wyróżnienie przyznano za:

 • zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów, poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, skupiającego, w oparciu o potencjał wód solankowych rejonu wołczyńskiego, funkcję profilaktyki zdrowotnej, turystyczną, edukacyjną i ekologiczną;
 • stworzenie ciekawej, dobrze zorganizowanej funkcjonalnie półotwartej przestrzeni z tężniami, pergolami, zielenią i placem – umożliwiającej organizację plenerowych wydarzeń kulturalno-artystycznych;

Inwestor: Gmina Wołczyn
Projektant: INVEST Grzegorz Piwnik, Radomsko
Wykonawca: FIBA s.c Piotr Iskrzyński, Grzegorz Piwnik, Stobiecko Szlacheckie; Marcin Dobrzański – Kompleksowe usługi ogrodnicze i brukarskie, Nowa Wieś; Marcin Olek ELSYSTEM, Kluczbork; Marek Matusiak – SELEN Produkcja Tężni Solankowych i Budowa Grot Solnych, Bieniądzice

 

w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla Gminy Tułowice za realizację przedsięwzięcia pn. Muzeum Ceramiki „Tułowice poKolei”

Nagrodę przyznano za:

 • znakomitą koncepcję połączenia ochrony historycznych wartości kulturowych
  z modernizacją linii kolejowej Opole – Nysa, przywrócenie budynku dawnego dworca do życia, z korzyścią dla podróżnych, turystów i mieszkańców;
 • wzbogacenie pierwotnej funkcji obiektu o nową funkcję muzealną, w interesujący sposób prezentującą historię i tożsamość Tułowic opartą m.in. na historii działania fabryki porcelitu;
 • organizację bogatej ekspozycji osiągnięć wzornictwa i produkcji ceramiki na tle historii zakładu, jego pracowników, w tym projektantów, jako wprowadzenie do działań warsztatowych i popularyzatorskich.

Inwestor: Gmina Tułowice
Projektant: Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne „MS”, Opole
Wykonawca: Dwornicki Zbigniew, Usługi Budowlane, Radostynia

 1. Wyróżnienie dla Gminy Opole za realizację przedsięwzięcia pn. Centrum Usług Publicznych w Opolu

Wyróżnienie przyznano za:

 • dużą skalę przedsięwzięcia fundamentalnie zmieniającą sposób funkcjonowania obsługi mieszkańców Opola w zakresie załatwiania spraw urzędowych, poprzez skupienie najważniejszych służb miejskich w jednym obiekcie;
 • włączenie w tkankę miejską zaniedbanego rejonu miasta, przez nadanie mu nowoczesnego, miastotwórczego charakteru, z interesującą kubaturą i zagospodarowaniem porządkującym przestrzeń w otoczeniu (pasaż, tereny urządzonej zieleni).

Inwestor: Gmina Opole
Projektant: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Wrocław
Wykonawca: Warbud S.A., Warszawa; Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL s.c., Opole

 1. Wyróżnienie dla Gminy Prudnik za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dworca autobusowego w Prudniku – centrum przesiadkowe

Wyróżnienie przyznano za:

 • gruntowną poprawę warunków funkcjonowania dworca autobusowego poprzez budowę nowego obiektu z dodatkowymi elementami centrum przesiadkowego;
 • atrakcyjną formę architektoniczną obiektu, podwyższającą jakość przestrzeni.

Inwestor: Gmina Prudnik
Projektanci: ALBRACO Inżynierowie & Architekci, Łódź
Wykonawca: Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., Opole

 

w kategorii PERŁA PRZESTRZENI 25-LECIA

 1. Wyróżnienie dla Gminy Opole za realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój terenów parku na Wyspie Bolko w Opolu

Wyróżnienie przyznano za:

konsekwencję w realizacji wizji rozbudowy i zwiększania atrakcyjności unikalnej (w skali Opola
i całego regionu) zielonej przestrzeni wyspy oraz dostępu do jej walorów przyrodniczych, rekreacyjnych, edukacyjnych i turystycznych.

Inwestor: Gmina Opole
Projektanci: JRK72 ARCHITEKT Jacek Krych, Gliwice; Projektowanie i Wykonawstwo Terenów Zieleni „SZEŚĆ” Marcin Czyżowski, Opole; SILESIA Engineering sp. z o. o., Zawiercie; MOSTY Józef Rabiega, Ramiszów;Jan Domin Usługi projektowe i nadzór inwestorski, Długomiłowice
Wykonawcy: VENLO sp. z o. o., Bolechowice; Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL s.c., Opole; Mostostal Kielce S.A., Kielce; PBW Inżynieria Jacek Garbacz, Wrocław; DROMOSTTOR Polska s.c. Paweł Chapiński Ireneusz Chapiński, Lwówek Śląski; BIL sp. z o.o., Opole; APIS Polska sp z o.o., Jarosław

 1. Wyróżnienie dla Gminy Głuchołazy za realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego oraz rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach

Wyróżnienie przyznano za:

odtworzenie świetności parku zdrojowego oraz wzbogacenie jego walorów rekreacyjnych nowymi funkcjami przyrodoleczniczymi, turystycznymi i edukacyjnymi z poszanowaniem dziedzictwa miejsca i jego walorów naturalnych, a tym samym wzmocnienie potencjału uzdrowiskowo-turystycznego Głuchołaz.

Inwestor: Gmina Głuchołazy
Projektanci: Usługi Projektowe Alina Banach, Nysa; Grębski Pracownia Projektowa, Nysa; Pracownia Projektowa „ALTA”, Opole
Wykonawca: ZBYLBRUK sp. z o.o., sp. kom., Bobolice; Brukarstwo i usługi budowlane, Bis Wiesław, Nysa; ELBUD-KKT s.c. P. Kurowski, V. Kurowska, Nysa

 1. Wyróżnienie dla Gminy Kluczbork za realizację przedsięwzięcia pn. Centrum Kluczborska Bajka

Wyróżnienie przyznano za:

przeprowadzoną z sukcesem kompleksową rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego, przywracającą miastu przestrzeń tętniącą życiem, otwartą na potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, z wykorzystaniem zachowanych i wyeksponowanych obiektów budownictwa przemysłowego do nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rozrywkowych.

 

Inwestor: Gmina Kluczbork
Projektant: AT-ARCHITEKCI Andrzej Tatarek, Świerzów
Wykonawcy: Zakład Budowlano-Remontowy JURKOWSKI, Kluczbork; BENER Michał Benka, Gdańsk, W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, Katowice

 

 1. Wyróżnienie dla Gminy Gogolin za realizację przedsięwzięcia pn. Centrum Przesiadkowe w Gogolinie

Wyróżnienie przyznano za:

skalę osiągniętych korzyści dzięki zastosowanym rozwiązaniom służącym wdrażaniu idei zrównoważonej mobilności mieszkańców oraz udaną symbiozę dotychczasowej funkcji użytkowej historycznego obiektu dworca kolejowego z nowymi funkcjami społeczno-kulturalnymi.

Inwestor: Gmina Gogolin
Projektant: Pracownia Architektury JAMS, Mariusz Sługocki, Opole
Wykonawca: Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU sp. z o.o., Opole

 1. Wyróżnienie dla Gminy Kędzierzyn-Koźle za realizację przedsięwzięcia pn. Muzeum Ziemi Kozielskiej

Wyróżnienie przyznano za:

imponujący sposób wykorzystania wzgórza zamkowego dzięki adaptacji zachowanych obiektów dawnego zamku książąt kozielskich na potrzeby ekspozycji i promocji wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Kozielskiej oraz stworzenie atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej.

Inwestor: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Projektant: PROJEKT 3 Marek Pelc, Rybnik
Wykonawca: Firma Inżynierska „ALOG” mgr inż. Gerard Gola, Kędzierzyn-Koźle

 

Nagroda Internautów

 1. w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagroda Internautów dla Gminy Wołczyn za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Tężni wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie

Inwestor:  Gmina Wołczyn
Projektant: INVEST Grzegorz Piwnik Usługi w zakresie architektury i inżynierii, Radomsko
Wykonawca: generalny wykonawca FIBA s.c Piotr Iskrzyński, Grzegorz Piwnik, Stobiecko Szlacheckie, podwykonawcy: Marcin Dobrzański – Kompleksowe usługi ogrodnicze i brukarskie, Nowa Wieś,Marcin Olek firma ELSYSTEM, KluczborkMarek Matusiak – SELEN produkcja Tężni Solankowych i Budowa Grot Solnych, Bieniądzice

 1. w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nagroda Internautów dla Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz Gminy Nysa za realizację przedsięwzięcia pn. Centrum Produktu Lokalnego

Inwestor:  Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Projektant: PLESZCZAK ARCHITEKCI, Nowy Świętów
Wykonawca: AS-Bud Szawełło Adam, Nysa

 1. w kategorii PERŁA 25

Nagroda Internautów dla Gminy Paczków za realizację przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej na cele społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Paczków”

 Inwestor:  Gmina Paczków
Projektant: PAVO Projekt Sp. z o.o., Wrocław
Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Bystrzyca Kłodzka

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.