Wójt Piotr Szlapa uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2022, choć przeciwko wotum zagłosowało czworo radnych. Co jeszcze wydarzyło się podczas czwartkowej (29.06) sesji rady Gminy Dobrzeń Wielki?

Trzema najważniejszymi uchwałami czerwcowej sesji były: udzielenie wójtowi Piotrowi Szlapie wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenie wójtowi absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu. Wszystko to dotyczyło 2022 roku.

– W mojej ocenie idziemy do przodu, szczególnie w obliczu wydarzeń z 2022 roku – ocenił Piotr Szlapa, powołując się jednocześnie na sprawozdanie, które wcześniej otrzymali radni. – Nasz samorząd nie jest zadłużony, nie brał też kredytów, a inwestycje pochodziły głównie ze środków zewnętrznych, oczywiście z wkładem własnym gminy. Reagujemy jednocześnie na wszystkie zapytania czy prośby mieszkańców, rozwiązując je tak, by byli zadowoleni.

Głos zabrał również wicewójt Piotr Jonek. – Od początku tej trudnej kadencji borykamy się z wieloma problemami. Rok 2022 uderzył nas wojną, potem galopującą inflacją i zmianami podatkowymi, między innymi dotyczącymi samorządów – mówił Piotr Jonek. – Nie było więc łatwo. W minionym roku zrealizowaliśmy jednak piętnaście zadań za ponad 16 mln zł, z czego ponad 11 mln pochodziło z dofinansowań. Spośród tych inwestycji pięć kontynuujemy w tym roku.

Uwagi zgłosiło trzech radnych

Nie wszyscy radni zgodzili się z treścią raportu wójta. Chociażby Arkadiusz Kulas zarzucił mu dobrą minę do złej gry. – Wójt mówi, że idziemy do przodu, jednak z raportu wynika, że deficyt budżetowy wynosi 3,9 mln zł. To tak, jakbym słuchał jednej telewizji, która mówi, że wszystko jest w porządku, choć tak nie jest – stwierdził radny z Dobrzenia Małego. – Można się chwalić i powiedzieć, że zeszły rok był dla wójta udanym, bo wójt dużo zrobił, ale niektóre rzeczy mi się nie podobały. Czułem się, jakby w tym kraju rządziła dyktatura, choć mamy demokrację.

Chodziło o to, że Arkadiusz Kulas zgłaszał do niektórych uchwał uwagi, które – w jego opinii – nie były brane pod uwagę. Zarzucił też wójtowi, że w temacie kilku uchwał radni zostali okłamani. Piotr Szlapa nazwał to jednak oskarżeniami, prosząc radnego, by ten swoje wątpliwości skierował do niego na piśmie, tak by wójt mógł się do nich oficjalnie odnieść. Radny Kulas skrytykował Piotra Szlapę również za to, że władze gminy nie promowały pikniku dla dzieci, który odbył się niedawno w Dobrzeniu Małym.

Uwagi zgłosili też Roman Kołbuc i Rafał Kampa. Pierwszy z nich wyraził życzenie, by zacieśnić współpracę pomiędzy urzędem a radnymi. Chodzi o to, by nie pomijać ich w toku ważnych dla gminy wydarzeń, jak chociażby skierowanie do ministra infrastruktury petycji ws. dokończenia obwodnicy gminy. Roman Kołbuc podkreślił jednak, że wysoko ocenia działania wójta i będzie głosował za udzieleniem mu wotum zaufania.

Rafał Kampa zwrócił natomiast uwagę na lokalne wydarzenia współfinansowane przez Marszałkowski Budżet Obywatelski. Zaznaczył, że władze gminy powinny w swoich mediach społecznościowych częściej podkreślać fakt, że takie imprezy, jak chociażby niedawne zawody sportowo-pożarnicze w Chróścicach, zorganizowano dzięki dotacjom właśnie z MBO. Dotacjom, które w ciągu ostatnich lat zasiliły gminne działania o ponad 1 mln zł.

Wotum zaufania: 9 do 4

W głosowaniu nad wotum zaufania dla wójta pozytywnie wyrazili się: Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik, Józef Gregulec i Piotr Libawski. Przeciwko zagłosowali natomiast: Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski i Rafał Kampa. Ostatni z nich wyjaśnił decyzję tej czwórki w następujący sposób:

– Od dłuższego czasu sygnalizujemy sprawy, w których nie zgadzamy się z panem wójtem. Radny Kulas wypowiedział się, jak są traktowani radni, którzy zadają niewygodne pytania. Mamy dosyć marginalizowania nas i całej rady, stąd nasze niezadowolenie i sprzeciw – podkreślał Rafał Kampa. – Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców, którzy nam zaufali, ale niestety bardzo często jesteśmy pomijani w ważnych decyzjach, a istotne informacje dochodzą do nas z opóźnieniem lub nie są nam przekazywane. Są to działania celowe, i jak to określił dzisiaj radny Kulas, mają mało wspólnego z demokracją.

Do udzielenia wotum zaufania dla wójta potrzebnych było osiem głosów na tak, podczas gdy radni oddali takich dziewięć. Następnie głosowali również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu. Pozytywne opinie wydały Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Rachunkowa w Opolu, pozytywnie wypowiedzieli się też radni, którzy jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Siedem kolejnych uchwał i rezolucja

Po powyższych debatach i głosowaniach radni pochylili się też nad siedmioma innymi uchwałami. Zatwierdzili wszystkie, a były to:

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola,
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030,
  • uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
  • uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony,
  • uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice.

Radni zajęli się też rezolucją Rady Gminy Dobrzeń Wielki ws. dokończenia budowy obwodnicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki, którą zatwierdzili jednogłośnie. Ponadto radny Rafał Kampa poinformował, że Parlament Europejski wrócił do tematu podziału gminy i uznał tamte wydarzenia za ważną sprawę, którą należałoby się zająć. Radny stwierdził, że to furtka do działań, którym – w jego opinii – mógłby sprzyjać korzystny dla gminy wynik jesiennych wyborów parlamentarnych.

fot. Tomasz Chabior

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 9 lat, w fotografii o rok krócej. Miłośnik narciarstwa, karate i siatkówki, spośród których nie uprawia tylko trzeciej z dyscyplin. Przez całe życie poświęca się sportowi, choć w Opowiecie.info zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie podczas podróży, które tak bardzo kocha.