NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez  Powiat  Opolski funkcjonuje od  dnia  1 stycznia  2017r.  w  Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone  są dwa razy w tygodniu:
– w każdy wtorek  od godz. 9.00 do 13.00
– w każdy piątek  od godz. 9.00 do 13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali Narad
(tel. 77 46 95 483  wewn.213).

Podmiotem obsługującym jest Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1,
10 – 544 Olsztyn.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać):

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat  (dokument  tożsamości),
 • osobom, które ukończyły 65 lat  (dokument tożsamości),​
 • osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny  (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobom  które,  w  okresie  roku  poprzedzającego  zostały przyznane  świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobom, które w wyniku wy stąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii  technicznej  znalazły  się  w  sytuacji  zagrożenia  lub  poniosły  straty (oświadczenie)
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę ),
 • kombatantom  (ważna legitymacja kombatanta lub stosow ne zaświadczenie),
 • weteranom  (ważna legitymacja weteran) .

  Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
   

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, ​
 • pomocy  w  sporządzeniu  projektu  pisma  w  zakresie  niezbędnym  do  udzielania  pomocy, z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu są dowo – administracyjnym,
 • sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowo -administracyjnym.

       Nieodpłatna pomoc prawna  nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego ,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotow ania do rozpoczęcia tej działalności.​

  Do pobrania wykaz punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies