Kolejna manifestacja w Opolu. Stowarzyszenie Obrony Samorządności „Na swoim” zaprasza wszystkich, którym na sercu leżą wartości samorządowe.

W apelu opublikowanym na FB czytamy:

„Okładani pięściami przez PiS i władze Opola, tłuczeni bejzbolem propagandy przez przekupne media, wykpiwani przez posła Jakiego, prezydenta Wiśniewskiego i ich popleczników – podczas gdy opozycja stoi z boku, bezradnie rozkłada ręce… i się uśmiecha – nie zapominamy o sprawiedliwości i honorze! Ponieważ sprawiedliwe traktowanie się nam zwyczajnie należy, a honor wynieśliśmy z rodzinnego domu!

Jeżeli również choć przez chwilę czułeś się jak #TrzeciSort, przyjdź w niedzielę na „Manifestację samorządową” pod Urząd Wojewódzki w Opolu! Spotkasz przyjaciół i ciekawych gości. Porozmawiamy konstruktywnie o powiększeniu Opola oraz zamanifestujemy przywiązanie do wartości samorządowych!

Początek o godzinie 17:00 w niedzielę.

„W  trosce o los naszej Ojczyzny, zachowując pluralizm poglądów i szacunek dla różnorodności, deklarujemy podjąć wspólny wysiłek związany z pełną współpracą naszych środowisk na rzecz obrony konstytucyjnych wartości.

Obserwujemy sytuację w kraju i podzielamy zaniepokojenie obywatelek i obywateli (m.in.):
– łamaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich,
– dzieleniem społeczeństwa na lepszych i gorszych obywateli,
– nasilającymi się przejawami dyskryminacji, nietolerancji i innych postaw uderzających w godność człowieka,
– brakiem poszanowania i respektowania prawa oraz głosu lokalnych społeczności, niszczeniem idei samorządności lokalanej,
– próbą ograniczenia praw kobietom,
– faktycznym paraliżem Trybunału Konstytucyjnego oraz atakiem na niezależne sądy,
– istotnym naruszeniem pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, co rodzi ryzyko Polexitu – wyjścia w przyszłości Polski z Unii Europejskiej.

Wierzymy, że wspólna ocena sytuacji w kraju pozwoli połączyć wspólne działania także na rzecz budowy regionu zachowującego własna tożsamość i opartego na wzajemnej współpracy, szacunku, odpowiedzialności i solidarności w celu rozwoju wszystkich powiatów i gmin województwa”.

Zawsze broniliśmy konstytucyjnych wartości i nadal będziemy stać na ich straży. Stanowczo i bezwarunkowo.

W takim razie jesteśmy umówieni!? Otwarta Rzeczpospolita@nowoczesna.Opolskie Komitet Obrony Demokracji region opolskiMniejszość Niemiecka w Opolu / Deutsche Minderheit in Oppeln @PSL Opolskie @po.opolskie @DeklaracjOpolska @SLDOpole Jutro o godzinie 17:00 spotykamy się przed Urzędem Wojewódzkim na manifestacji, aby „stanowczo i bezwarunkowo” okazać jakim wartościom hołdujemy!”

Nieustannie bronią samorządności i demokracji

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.