Gminę Popielów w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi podzielono na piętnaście okręgów. Ustalono stałe obwody głosowania. Przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa w gminie za rok 2017. 

Informacja wójta z pracy międzysesyjnej

Popielowska gmina liczy obecnie 8060 mieszkańców – to o sześciu mniej niż 1 lutego br. Na terenie sołectw zamieszkuje legalnie 46 cudzoziemców. Dionizy Duszyński zaznaczył, że budowa kanalizacji zakończy się o dwa miesiące szybciej, bo już pod koniec sierpnia. Wówczas cała gmina zostanie skanalizowana. Skierowano gratulacje do Ryszarda Ramusa, sołtysa Kuźnicy Katowskiej, który podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej został wyróżniony za długi staż przewodzenia sołectwu.

Interpelacje radnych i uzyskane odpowiedzi

Stanisław Szynkowski zgłosił problem z oświetleniem przy ulicy Dworcowej w Karłowicach. Kolej wyłączyła tamtejsze lampy, utrudniając mieszkańcom bezpieczne dotarcie na przystanek PKP. Duszyński nie chce finansować włączenia lamp, gdyż jest to zadanie kolei. Najlepszym rozwiązaniem według wójta byłoby złożenie petycji z podpisami mieszkańców do kolei państwowych oraz marszałka województwa. Uzyskano zgodę na remont ulicy Klapacz w Starych Siołkowicach. Remont wkrótce się rozpocznie.

Wystąpienie Komendanta Policji w Dobrzeniu Wielkim 

O dokonanych przestępstwach i działaniami zmierzającymi do ich zmniejszenia opowiedział Bogusław Walkowicz, komendant komisariatu policji w Dobrzeniu Wielkim. Na jego wniosek przyznano nagrodę policjantowi z czteroletnim stażem, który w odpowiedni sposób już po służbie zareagował na widok pijanego ojca wsiadającego za kierownicę samochodu, w którym znajdowały się dzieci. Walkowicz podziękował urzędnikom za wsparcie finansowe (10 000 zł). Zostało ono przeznaczone na zakup radiowozu Opel Astra.

Radny Kachel poprosił o częstsze patrole na drodze prowadzącej do oczyszczalni ścieków, ponieważ odbywają się tam częste libacje. Zaniepokojeni mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki dzięki stronie Krajowa Mapa Zagrożeń.

Poinformowano o ochronie przeciwpożarowej

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego oraz komendant gminny zaprezentowali informacje dotyczące jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także liczbę akcji w minionym roku. Zaznaczono, że samochody niejednokrotnie są stare i niesprawne. Najstarszy wóz w gminie Popielów pochodzi z 1973 r. Istnienie OSP jest bardzo ważne, bowiem to one jako pierwsze udzielają pomocy. Krajowe jednostki pokonują 1 km/h, więc niecałe pół godziny zajmuje im dojazd do Popielowa.

Rozpoczęto starania, aby jednostka karłowickiej straży w 2019 roku znalazła się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Tamtejsza remiza zostanie powiększona o jeden dodatkowy boks. Gruntownego remontu wymagają strażnice w Kaniowie i Stobrawie. OSP Stare Siołkowice otrzyma nowy wóz, a swój stary przekaże strażakom ze Stobrawy.

Gminę Popielów podzielono na piętnaście okręgów wyborczych

Radni ustalili granicę, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. W jesiennych wyborach samorządowych będzie 15 jednomandatowych okręgów.

 1. Sołectwa: Kaniów, Lubienia,
 2. Sołectwo Popielów ulice: Klasztorna, Kościuszki, Lipie Laski, Leśna,1 Maja, Odrzańska, Opolska, Podstawie, Poprzeczna , Powolnego, Śluza Zawada, Zajączka,
 3. Sołectwo Popielów ulice: Brzeska, Jakuba Kani, Kamieniec, Kraszewskiego, Leger, Moniuszki, Ogrodowa, Prusa, Szkolna, Zielona,
 4. Sołectwo Popielów ulice: Błonie, Chopina, Dworcowa od nr 1 do nr 10, Leśniczówka, Powstańców, Lubieńska, Wolności,
 5. Sołectwo Popielów ulice: Brzozowa, Dworcowa od nr 11 do końca, Klonowa, Lipka, Spacerowa, Piastowska, Polna, Przyszłości, Sienkiewicza, Sosnowa, Wiatraki,
 6. Sołectwo Stare Siołkowice ulice: Biedaszka, Błonie, Jodłowa, Kopiec, Mały Kopiec, Michała, Powstańców Śląskich, Zacisze,
 7. Sołectwo Stare Siołkowice ulice: Klapacz od nr 1 do nr 26, 1 Maja, Piastowska, Pocztowa, Przyszłości, Słoneczna, Wacława, Wolności, Zamknięta, Zapłocie, Żytnia,
 8. Sołectwo Stare Siołkowice ulice: Boczna, Dolna, Górna, Kowalska, Krótka, Łąkowa, Nowa, Piaskowa, Poprzeczna, Sosnowa, Warszawska, Wiatraki, Zajączka,
 9. Sołectwo Stare Siołkowice ulice: Klapacz od nr 27 do końca, Łączna, Młyńska, Nowa Młyńska, Polna, Zielona,
 10. Sołectwo: Nowe Siołkowice,
 11. Sołectwo Karłowice ulice: Bocznobrzeska, Boczna Kolejowa, Brzeska, Cicha, Dworcowa, ks. dr Jana Dzierżona, Karłowiczki, Kościelna, Krótka, Leśniczówka, Marii Konopnickiej, Młyńska, Olszak, Polna, Pokojowa, Rynek, Wapienniki,
 12. Sołectwo Karłowice ulice: Henryka Sienkiewicza, Kolejowa, Leśna, Osiedle, Słoneczna, Tęczowa,
 13. Sołectwa: Kurznie, Kuźnica Katowska,
 14. Sołectwo: Stobrawa,
 15. Sołectwa: Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie.

Pracowity dzień popielowskich radnych

Poza uchwałą dotyczącą podziału na okręgi, przegłosowano także osiem innych. Udzielono dotację celową w wysokości 10 tys. zł na modernizację obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego. Uchwalono po dwunastu latach nowy status Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęto nowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Urząd Gminy poniesie koszty związane ze sterylizacją lub kastracją psów oraz kotów. Bezpłatnie usypiane będą zwierzęta jeszcze niewidome z miotów. Najprawdopodobniej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa aż do Lewina Brzeskiego.

Radni oraz wójt zakończyli obrady sesji dyskusją nad przeznaczeniem budynku po Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach. Obiekt ma nie stracić swojego przeznaczenia, lecz nie powstanie tam, jak wcześniej mówiono, szkoła branżowa.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie