Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim jest rozbudowywana i modernizowana. Prace rozpoczęły się  w marcu bieżącego roku.

Zgodnie z harmonogramem kontraktu opiewającego na kwotę 20 milinów PLN brutto, roboty zakończą się w  połowie marca 2019 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum Inżynieria Rzeszów S.A oraz EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp pracW październiku br. na terenie oczyszczalni trwały zaawansowane prace żelbetowe na osadnikach i reaktorze. Od tego czasu postęp prac jest imponujący. Osadniki są zabetonowane i izolowane, postawiono dwie wiaty. Na placu budowy czekają już elementy do montażu technologii. Codziennie na budowie pracuje około czterdziestu osób. W większości są to pracownicy firmy Inżynieria Rzeszów. Spółka korzysta również z lokalnych firm i fachowców.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp pracMaciej Stelmach, kierownik budowy z firmy Inżynieria Rzeszów, jest zadowolony z przebiegu prac:

– Wszystko idzie z harmonogramem założonych robót, pogoda jest dla nas łaskawa, co dodatkowo pozwala nam intensyfikować nasze prace. Z początkiem roku startujemy z montażem technologii.

Inwestycja zakłada również modernizację i remont istniejących budynków socjalnych. W tym momencie trwają na nich zaawansowane prace elewacyjne. Obok postawionych osadników, budowane jest centrum do obsługi oczyszczalni, gdzie zamontowane będą urządzenia do sterowania oczyszczalnią.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp pracPytany o różnice technologiczne między starą a nową oczyszczalnią, Maciej Stelmach odpowiedział:

– Nowa oczyszczalnia będzie funkcjonować w technologii mechaniczno-biologicznej, w czym nie będzie się różnić od tej istniejącej. Podjęcie prac na oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim jest przede wszystkim wynikiem związanym z jej małą przepustowością.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp prac

Obecna oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie. Przyjmuje więcej ścieków niż może przetworzyć. Sprzęt, który będzie wykorzystany w nowej oczyszczalni będzie nowoczesny, odpowiadający wyśrubowanym standardom europejskim, co przełoży się na ekologię i ogólne funkcjonowanie. Przepustowość nowej oczyszczalni wyniesie do 3 000 m³/dobę, co zdecydowanie poprawi gospodarkę ściekową Dobrzenia Wielkiego.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp pracPrzypomnijmy, oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim powstała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z myślą głównie o nowo wybudowanym wówczas Osiedlu „Energetyk”. Z biegiem lat jej przepustowość stała się niewystarczająca, by obsłużyć wszystkich dostawców ścieków. Rocznie średnio na terenie gminy Dobrzeń Wielki przybywa ich nawet do trzydziestu, stąd decyzja o budowie nowej, gdzie z założenia będzie większa przepustowość. Oczyszczalnia w momencie budowy oczywiście cały czas funkcjonuje. W odpowiednim momencie zostanie przełączona.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp prac

Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim – postęp prac

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze