Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu rozpoczęła po raz 22 nowy rok akademicki, dołączając w ten sposób do grona żakowskiej społeczności. Uczelnia kształci na 7 kierunkach, w 30 specjalnościach. Na pierwszy rok studiów przyjęto 800 osób. W sumie wiedzę zdobywać tam będzie 2.5 tys. studentów w systemie dziennym i zaocznym.

Przeważają obcokrajowcy. Na 100, aż 90 pochodzi z zagranicy, głównie ze wschodu: Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. Pracują i jednocześnie studiują. Dodajmy, że WSZiA  jest uczelnią prywatną i każdy student, także obcokrajowiec opłaca naukę w wysokości 1700 zł za semestr z własnej kieszeni. Oczywiście jest w tych opłatach wiele bonusów, promocji i zniżek.

Podczas inauguracji, rektor uczelni prof. Marian Duczmal, podkreślił jej znaczenie w regionie. Jesteśmy uczelnią, która pozwala młodzieży pracować i jednocześnie uzupełniać niezbędną wiedzę. Potrafimy dostosować tok studiów do indywidualnych potrzeb naszych studentów – dodał rektor.

Opole – miasto akademickie. Kolejne 2.5 tys studentów WSZiA rozpoczęło naukę. Przeważają obcokrajowcy.Robert – student I roku pracuje w Oławie. Rozpoczyna studia na zarządzaniu. Dlaczego? Żebym awansował muszę praktykę uzupełnić teorią – dodał. Zarządzanie zasobami ludzkimi to chyba dziś najtrudniejsze zadanie w każdej firmie .

Opole – miasto akademickie. Kolejne 2.5 tys studentów WSZiA rozpoczęło naukę. Przeważają obcokrajowcy.Uroczystość zakończyło ślubowanie i pasowanie na studentów. Zamiast tradycyjnych indeksów, które w tej uczelni zastąpiono wersją elektroniczną – wręczono legitymacje studenckie.

Foto: Janusz Maćkowiak

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie