Podczas uroczystej gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej” w dniu 15 kwietnia w Filharmonii Opolskiej wyróżniono najaktywniejszych mieszkańców obszarów wiejskich.

Wyróżnienia „Opolskie Gwiazdy Europy”  odebrało 48 sołtysów i liderów wiejskich oraz 21 przedsiębiorców rolnych. Wręczone zostały także certyfikaty członkostwa w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych osób z powiatu opolskiego:

Alfred Biskup z sołectwa Chróścina gm. Dąbrowa
Współuczestniczył w pracach związanych z zagospodarowaniem parku i stawów w Chróścinie, na które przeznaczono blisko 600 tys. zł. Ponadto jako radny angażował się w prace odrestaurowania kościoła w sołectwie;

Krystian Czech z sołectwa Brynica gm. Łubniany
Koordynator i wykonawca szeregu projektów poprawiających i kształtujących krajobraz wsi. Jednym z istotniejszych jest rewitalizacja zbiornika retencyjnego i budowa platformy widokowej na rzece Swornica;

Danuta Izydorczyk z sołectwa Stare Siołkowice gm. Popielów
Dzięki jej staraniom i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Starych Siołkowic, na terenie wsi zrealizowano szereg projektów upiększających wizualnie sołectwo, ale także integrujących i aktywizujących mieszkańców;

Jadwiga Kiraga z sołectwa Skarbiszowice gm. Tułowice
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice jest inicjatorem projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Krzyża Przesiedleńców w Skarbiszowicach, który jest elementem tożsamości mieszkańców;

Teresa Kociołek z sołectwa Sarny Wielkie gm. Niemodlin
Nie tylko prężnie pozyskuje środki na rozwój miejscowości, ale także integruje lokalną społeczność;

Beata Kupka z sołectwa Bierdzany gm. Turawa
Jako prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan przyczyniła się do realizacji projektu poprawiającego infrastrukturę rekreacyjną wsi oraz wykonania placu zabaw

Hubert Nanko z sołectwa Zagwiździe gm. Murów
Przyczynił się do pozyskania środków na remont świetlicy wiejskiej, jako miejsca spotkań mieszkańców, przebudowy pomieszczeń szkolnych, czy też utworzenia w Zagwiździu centrum kształcenia na odległość;

Maria Urbacka z sołectwa Źlinice gm. Prószków
Od kilkunastu lat usilnie zabiega o rozwój swojej miejscowości. Brała czynny udział w realizacji projekt Stara poczta w Źlinicach, gdzie przebudowano i zmodernizowano świetlicę wiejską.

Pełną listę nagrodzonych osób znajdziemy tutaj.

Fot. Łukasz Józwenko/UMWO

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies