– Nie potrzebujemy podpowiedzi z zewnątrz, które są sztampowe dla wszystkich sejmików województw – stwierdził marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – Jeśli dostrzegamy zagrożenie dla rodzin tu, w regionie, to się nad tym problemem pochylamy i razem w zgodzie, ponad podziałami, go rozwiązujemy – mówił. Petycję odrzucono stosunkiem głosów 19 do 7.

Wcześniej  petycją zajmowała się sejmikowa komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Jak mówiła jej przewodnicząca Brygida Kolenda-Łabuś, biorąc pod uwagę mnogość i różnorodność podejmowanych w województwie działań, którym przyświeca dobro i poprawa kondycji rodziny komisja uznała, iż nie ma potrzeby przyjmowania przez sejmik takiego dokumentu.  Komisja zwróciła się m.in. do wszystkich klubów radnych z prośbą o opinie.

– Petycję poparł  klub PIS, klub MN był jej przeciwny. Klub KO poparł w całości stanowisko, zaprezentowane przez marszałka, który bardzo szczegółowo przedstawił  konkretne przykłady działań prorodzinnych realizowanych w regionie – mówiła przewodnicząca komisji. – Samorząd województwa, nie czekając na rozwiązania z zewnątrz, od wielu lat prowadzi politykę prorodzinną, której sztandarowym przykładem jest realizowany od 2014 roku program “Opolskie dla rodziny”, skierowany do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia, od tych najmłodszych aż po seniorów. Program, co należy podkreślić, równo traktuje wszystkich mieszkańców województwa, nie wykluczając nikogo. Te działania, wynikające z troski władz regionu o dobro i kondycję rodziny,  są w  województwie opolskim realizowane od dłuższego czasu, nie ma więc potrzeby przyjmowania specjalnych uchwał, które w szczególny sposób obligowałyby władze regionu do podejmowania podobnych działań – dodawała przewodnicząca.

Radni podczas sesji online jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stypendiów dla studentów kierunków lekarskich. Na początek takie finansowe wsparcie obejmie 30 studentów.

– Jesteśmy otwarci na zwiększenie tej liczby. Według naszych analiz najlepiej byłoby, gdyby co roku zatrudnienie u nas otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów medycyny do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim – zapowiada marszałek województwa Andrzej Buła.

Stypendium będzie przyznawane na 9 miesięcy w wysokości 2000 złotych miesięcznie. Regulamin zakłada, że tyle lat,  ile student pobiera stypendium, tyle lat powinien przepracować w placówkach w regionie.

Na wniosek  zarządu województwa radni przyjęli apel  w sprawie racjonalnej i bezpiecznej realizacji zmian w ochronie zdrowia psychicznego, który zostanie przekazany m.in. przedstawicielom rządu i parlamentarzystom.

W apelu Sejmik zwraca się o pilne o podjęcie działań w celu uelastycznienie przepisów dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej i lecznictwie uzależnień, o urealnienie zapisów dotyczących deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia na lata 2021-2030 oraz o zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych kontraktowanych przez NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej i lecznictwa uzależnień.

– Do przygotowania tego apelu skłoniły nas olbrzymie niedobory kadry medycznej, zwłaszcza w dziedzinie psychiatrii i małe zainteresowanie kształceniem się tych dziedzinach – mówi wicemarszałek Roman Kolek. – Dziś normy zatrudnienia tych pielęgniarek są zbyt wygórowane. W województwie opolskim spełniają je tylko niektóre oddziały psychiatryczne, a na rynku pracy brak jest pielęgniarek, które zapewniłyby osiągnięcie wymaganych ministerialnym rozporządzeniem norm. W przypadku naszego województwa konsekwencjami zmiany tych norm  będzie zaprzestanie dotychczasowej działalności medycznej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień niektórych naszych szpitali i oddziałów. To może doprowadzić do ostrego kryzysu zagrażającego zdrowiu i życiu osób doświadczających chorób i zaburzeń psychicznych, a samorząd województwa opolskiego – tak jak pozostałe samorządy województw – nie będzie w stanie przeciwdziałać temu kryzysowi i zapobiec jego skutkom – dodaje.

W związku z sytuacją epidemiczną kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego odbywała się on-line.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies