W Kędzierzynie-Koźlu odbyła się 7. edycja gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”. Przyznano podczas niej nagrody: „Lider Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego”, „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” i „Opolska Niezapominajka – wszystkie za 2022 rok.

Nagrodę główną w kategorii Lider Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego otrzymał Klub Integracji Społecznej w Opolu. Wyróżnione zostały natomiast Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest”.

Tytuł Społecznika Roku Województwa Opolskiego powędrował z kolei do Andrzeja Puławskiego, a nagroda specjalna Marszałka Województwa Opolskiego i tytuł Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego – do Tomasza Wojciecha Kłosia. W tej kategorii wyróżnienia otrzymały zaś Justyna Kowol, Anna Król i Maria Kula.

Podczas gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” poznaliśmy też laureatów plebiscytu „Opolska Niezapominajka 2022”. Nagrodą główną kapituła doceniła Bank Żywności w Opolu, wyróżniając jednocześnie: Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Stowarzyszenie Kulturalne Opole i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego.

Galę poprowadzili Katarzyna Dowbor i Krzysztof Respondek. Na uczestników imprezy czekały też występy artystów znanych w regionie i w całej Polsce. To chociażby trębacz Mateusz Jacheć z Polskiej Cerekwi i tancerze z Konstantin Art School. Gwiazdą wieczoru była natomiast Małgorzata Ostrowska, a po jej koncercie publiczność zabawiał zespół Bis. Zgromadzeniu obejrzeli też pokaz kulinarny w wykonaniu Patryka Buchty – właściciela Pracowni Smaków.

 

Laureaci 7. edycji gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”:

Lider Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego 2022 roku:

Nagroda główna i tytuł Lidera Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego:

 • Klub Integracji Społecznej w Opolu / Centrum Re-Start – Klub Integracji Społecznej w Opolu został utworzony jako komórka organizacyjna MOPR. Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia, przygotowanie do podjęcia pracy, odbudowanie i utrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

Wyróżnienia:

 • Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu dla 28 podopiecznych. Pomoc przy organizacji Wigilii 2022 — dla najuboższych miasta Brzeg. Realizacja na terenie gminy Brzeg i gminy Lubsza programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus Z Banku Żywności w Opolu dla 380 podopiecznych MOPS i GOPS. Stowarzyszenie działa od roku 2001.
 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” – Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest” powstała w Opolu  w lutym 2020 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą współpracą oraz pomocą w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy Polską a Chinami. Dzięki wiedzy prezesa oraz pomocy Biura Doradczego „Wiesław Henzler” część otrzymanych środków dotacyjnych została przeznaczona na ten właśnie cel. producentów sprzętu rehabilitacyjnego, opolską firmą „TECH – MED”.

 

„Społecznik Roku Województwa Opolskiegoza 2022 rok:

Nagroda główna i tytuł Społecznika Roku Województwa Opolskiego:

 • Andrzej Puławski – działacz społeczny ratujący zabytki, organizator wielu akcji na rzecz dzieci, osób pokrzywdzonych. Strażak ochotnik od 1976 r., animator kultury. Inicjatywy –  utworzenie Regionalnej Sali Muzealnej w 1986. Pomoc dzieciom, w tym prowadzona od 18 lat akcja Mikgołajki. Porządkowanie „zapomnianych” cmentarzy od 21 lat. Działalność: teren wsi Zagwiździe, miny Murów i woj. opolskiego.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Opolskiego i tytuł Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego:

 • Tomasz Wojciech Kłoś – działa społecznie na rzecz gminy Strzeleczki angażując się w rozwój szkolnictwa, w pozyskiwanie sponsorów, organizację imprez okolicznościowych, w remonty obiektów. Wspiera lokalne kluby sportowe, lokalne jednostki OSP. Jest jednym z inicjatorów remontu zabytkowej sali Stodoła, która pełni funkcję centrum integracji i zaangażowania społecznego mieszkańców Łowkowic i Komornik, a także wiosek sąsiednich. Był jednym z pomysłodawców założenia Stowarzyszenia Stodoła w celu pozyskiwania funduszy na bieżące utrzymanie tego budynku i dalsze remonty.

Wyróżnienia:

 • Justyna Kowol – nauczycielka z Opola ciesząca się dużym autorytetem w środowisku szkolnym. Przez lata dała się poznać jako animator, organizator i realizator różnych poczynań edukacyjno – wychowawczych. Na szczególną uwagę zasługują jej działania w zakresie wolontariatu. Z racji przedmiotów (przedmioty zawodowe fryzjerskie) angażuje młodzież do działań wolontarystycznych związanych z czesaniem, strzyżeniem, farbowaniem, modelowaniem fryzur w wielu opolskich instytucjach (hospicja, szpitale, domy opieki). Jednak Pani Justyna angażuje młodzież nie tylko w wolontariat szkolny – w obliczu wojny na Ukrainie zaangażowała środowisko szkolne w pomoc uchodźcom.
 • Anna Król – od dwóch lat co miesiąc bierze czynny udział i koordynuje plan zamykania Jadłodzielni i rozwozu żywności ze sklepu Aldi do Jadłodzielni w Kluczborku. Z wolontariuszami prowadzi punkt pomocy osobom potrzebującym „Kluczbork dzieli się dobrem”, dba o zaopatrzenie punktu w rzeczy otrzymane od darczyńców. Jest pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni i Książkodzielni przy targowisku miejskim w Kluczborku. Wraz z Rycerzami Kolumba z Kluczborka oraz wolontariuszami ze Stowarzyszenia Klucz do Rozwoju przygotowali w sumie 1400 paczek żywnościowych dla mieszkańców przebywających w Ukrainie.
 • Maria Kula – jest koordynatorką i animatorką osób starszych w gminie Turawa. Po ukończonym przez panią Marię kursie Animatora Osób Starszych bezinteresownie zainicjowała utworzenie Gminnego Klubu Seniora. Klub stopniowo zaczął przyciągać coraz większe grupy seniorów z okolicznych miejscowości gminy Turawa. Pozyskała środki zewnętrzne do prowadzenia zajęć na sali oraz wyposażenie w sprzęt. Jest organizatorką ciekawych wyjazdów oraz corocznej senioriady – zawodów seniorów.

 

Opolska Niezapominajka 2022:

Nagroda główna i tytuł Opolskiej Niezapominajki:

 • Bank Żywności w Opolu – przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez organizowanie bezpłatnego systemu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności niesprzedanej, z krótkim terminem ważności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Opolszczyzny, głównie na rzecz osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca ze 120 organizacjami z terenu Opolszczyzny. W 2022 r. Bank Żywności pozyskał ok. 2,5 tys. ton żywności dla ok. 50 tys. mieszkańców Opolszczyzny. Działania na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy – przekazanie niemal 60 tys. kg produktów na kwotę ponad 470 tys. zł dla uchodźców.

Wyróżnienia:

 • Stowarzyszenie Europa Iuvenis – wspieranie aktywności mieszkańców woj. opolskiego w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i wolontariuszy, edukacja obywatelska, wspieranie inicjatyw lokalnych i młodzieżowych, m.in.: „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna” – środki z funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele, „Witamy w aktywnym opolskim” – wspólne działanie wolontariuszy z Polski i Ukrainy, organizacja V Opolskiego Kongresu Młodzieży.
 • Stowarzyszenie Kulturalne Opole – organizacja i współorganizacja ponad 100 wydarzeń odbywających się w Klubokawiarni Społecznej OPO – koncerty, DJ sety, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, działania wspomagające rozwój demokracji i wolontariatu. M.in. OPO Festiwal 2022, Scena OPO, Noc Kultury 2022, Społeczny weekend, koncert świąteczny, slam poetycki i bitwa poetów, 30. Finał WOŚP.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego – zabezpieczanie na wodzie imprez sportowych, m.in. regat żeglarskich o Puchar Wójta Gminy Turawa, Regat Smoczych Łodzi na Odrze, II Aquathlonu Herbowego, Mistrzostw Świata Katamaranów, XXXVI Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób poszkodowanych wypadkami.

 

fot. Tomasz Chabior

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 8 lat, w fotografii o rok krócej. Wielki pasjonat narciarstwa zjazdowego i biegowego, które uprawia od 2005 roku. Kiedyś również bramkarz w piłce nożnej, a od niedawna karateka. Przez całe życie poświęca się sportowi, dlatego nie przez przypadek trafił do działu sportu Opowiecie.info, choć zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie gdy realizuje swoją kolejną pasję, jaką są podróże.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies