Funkcjonowanie Opolskiego Centrum Onkologii, realizacja programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. i udzielenie pomocy finansowej kilku samorządom lokalnym – to główna tematyka II sesji sejmiku województwa opolskiego nowej kadencji.

Obrady rozpoczęło jednak ślubowanie nowej radnej Katarzyny Zalewskie obejmującej mandat po Jolancie Wilczyńskiej, która została starostą namysłowską.

Dyrektor OCO Marek Staszewski mówił zarówno o bieżącym funkcjonowaniu szpitala, zrealizowanych inwestycjach oraz planach rozwojowych. Podkreślał, że przez ostatnie lata szpital nie tylko się mocno zmodernizował, ale także – co najważniejsze – świadczy usługi dla pacjentów na coraz wyższym poziomie, może przyjmować i leczyć dzięki temu także większą liczbę pacjentów,

Radni wysłuchali także informacji o realizacji w ubiegłym roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak mówiła dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska, ubiegły rok współpracy z trzecim sektorem zamknął się kwotą niemal 23 milionów złotych. Zarząd województwa przeprowadził 59 konkursów, podpisano z organizacjami ponad tysiąc umów na realizację ich projektów.

Radni przyjęli podział pieniędzy na renowację zabytków, wpisanych do rejestru. Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca informował, że w tym roku wpłynęły aż 94 wnioski o dotacje na łączną kwotę niemal 12 milionów złotych. W budżecie na ten cel przewidziano 1 milion 200 tysięcy złotych, a zatem przyznano 29 dotacji na tę kwotę – to pieniądze m.in. na prace renowacyjne w pałacu w Kopicach, pałacu w Wysokiej, dworku w Chróścinie czy drewnianego kościoła w Ochodzach.

Na sesji udzielono także pomocy finansowej kilku samorządom lokalnym. 200 tysięcy zł otrzyma samorząd Zawadzkiego z przeznaczeniem na remont ulicy Powstańców Śląskich w Żędowicach. Miasto Opole już wczesnej otrzymało dotacje na modernizację stadionu lekkoatletycznego, teraz kolejne 150 tysięcy zł Opole dostanie na doposażenie stadionu. Samorząd Namysłowa organizuje obchody 20-lecia wejścia do UE i na ich organizację dostanie 42 tysiące zł, zaś samorząd powiatu kędzierzyńsko-kozielskie otrzyma 25 tysięcy zł dla na organizację dożynek powiatowych. Kolejne cztery gminy, które wzięły udział w naborze dodatkowym, mogą też liczyć na dotacje w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 107 tysięcy złotych zostanie podzielonych pomiędzy sołectwa gmin Skarbimierz, Strzeleczki, Praszka i Łubniany.

Fot. UMWO

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.