„Najpiękniejsza wieś – debiut” i „Najlepszy projekt” to kategorie tegorocznego konkursu Piękna Wieś Opolska. W puli nagród  są 104 tysiące złotych.

Nowa propozycja, skierowana jest do mieszkańców wsi, które jeszcze nie uczestniczyły w konkursie „Najpiękniejsza wieś”. Oceniane będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi w proces rozwoju sołectwa. Czyli – najważniejsi są ludzie.

– Komisja oceniająca dużą uwagę będzie zwracała właśnie na aktywność społeczną – podkresla członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. – Dodatkowo premiowana będzie tematyczność wsi i współpraca, np. z lokalnym samorządem. To już ćwierć wieku historii konkursu. W tym czasie doceniliśmy wielu liderów i wiele przedsięwzięć. Opolska wieś to prawdziwa marka. Pokazujemy miejscowości, społeczników, ludzi, którzy są motorem napędowym życia w tych miejscowościach. Chcemy zachęcić innych do udziału w konkursie, dlatego zaproponowaliśmy w tym roku kategorię debiutu. Jest to ogromna szansa i możliwość tego, żeby z każdej gminy zaprezentowały się dwie wsie – tłumaczy Antoni Konopka.

W kategorii „Najlepszy projekt”. oceniane będą przedsięwzięcia, których realizacja zakończyła się w latach 2021-2023. Zgłoszony projekt musi mieć charakter społeczno-edukacyjny i zostać wykonany na terenie sołectwa.

– Co roku konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem – zauważa Marcin Oszańca, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Motto tegorocznego konkursu, „Siła jest w ludziach”, oznacza, że będziemy stawiać na czynnik ludzki. Zwrócimy uwagę na tematy przewodnie sołectwa, aktywność w zdobywaniu wsparcia i środków na rzecz sołectw. Chcemy tym samym pobudzić cały region – mówi Marcin Oszańca. Na nagrody zarząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 100 tysięcy złotych. Najlepszy „debiutant” otrzyma 13 tysięcy złotych, realizator najlepszego projektu – 10 tysięcy złotych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału do dnia 9 czerwca 2023 r. Zgłoszenia dokonuje wójt albo burmistrz gminy wysyłając skan kompletu dokumentów drogą mailową na adres dwo@opolskie.pl. Z terenu gminy można zgłosić: dwie wsie w kategorii „Najpiękniejsza wieś – debiut” oraz jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt”. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi, które odbędą się 3 września.

„Piękna Wieś Opolska 2023” – inaczej niż dotychczas. Siła jest w ludziach

  1. Kategorie konkursu
  1. Najpiękniejsza wieś – Debiut

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi w proces rozwoju sołectwa.

  1. Najlepszy projekt

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2021-2023. Zgłoszony projekt musi mieć charakter społeczno-edukacyjny („miękki”) i zostać wykonany na terenie sołectwa.

 Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału sołectwa/projektu
    w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia dokonuje Wójt / Burmistrz Gminy wysyłając skan kompletu dokumentów w wersji elektronicznej drogą mailową na adres dwo@opolskie.pl

 Z terenu gminy można zgłosić:

  1. dwie wsie w kategorii Najpiękniejsza wieś – Debiut”,
  2. jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt”.

III.  Nagrody

Rodzaj, wysokość i odbiorcy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych :

Kategoria

I miejsce II miejsce III miejsce Otrzymujący nagrodę
Najpiękniejsza wieś – Debiut 13 000 zł 11 000 zł 9 000 zł Społeczność wsi /
Organizacja pozarządowa
Najlepszy projekt 10 000 zł 8 000 zł 7 000 zł Społeczność wsi /
Organizacja pozarządowa

IV.   Kryteria oceny i punktacja

A.  Najpiękniejsza wieś – Debiut

L.p. Kryteria oceny dla kat. „Najpiękniejsza wieś – Debiut” Punktacja
1 Różnorodność i kreatywność podejmowanych działań przez mieszkańców na rzecz rozwoju wsi, przy wykorzystaniu potencjału miejsc użytku publicznego (świetlica, dom kultury, wiata, teren rekreacyjny itp. ) 0 – 10
2 Współdziałanie mieszkańców, stopień zaangażowania mieszkańców wsi na rzecz rozwoju sołectwa i jego estetyki 0 – 10
3 Wpływ działań na rozwój społeczności lokalnej i poprawę jakości życia mieszkańców wsi 0 – 10
4 Umiejętność pozyskiwania wsparcia na rozwój swojej miejscowości 0 – 10
5 Wypracowany temat przewodni sołectwa, budowanie marki / oferty / produktu wsi dla społeczeństwa lokalnego 0 – 5
6  Sposób zaprezentowania sołectwa podczas wizytacji członków komisji 0 – 10
Razem 0 – 55
B.  Kategoria „Najlepszy projekt”
L.p. Kryteria oceny dla kategorii „Najlepszy projekt” Punktacja
1 Zasięg projektu i jego oddziaływanie na proces rozwoju obszarów wiejskich 0 – 10
2 Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu i jego wpływ na integrację społeczności lokalnej 0 – 10
3 Oryginalność, innowacyjność projektu 0 – 10
4 Wpływ projektu na promowanie i budowanie tematu przewodniego wsi (np. przyrodniczego, kulinarnego, historycznego, kulturowego) 0 – 5
5 Aspekt edukacyjny projektu 0 – 5
6  Jakość i zawartość merytoryczna przedłożonego materiału zgłoszeniowego 0 – 10
Razem 0 – 50

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.  77 44 82 123, 107, 108 lub pisząc na adres mailowy odnowawsi@opolskie.pl

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://odnowawsi.opolskie.pl

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.