Zespół koordynowany przez kierownika Oddziału i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, profesora Uniwersytetu Opolskiego Tomasza Czarnika, zakończył kilkuletnie badania kliniczne dotyczące kaniulacji żył centralnych pod kontrolą ultrasonograficzną w czasie rzeczywistym.

Wyniki badania naukowego prowadzonego przez zespół anestezjologów pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Czarnika, dotyczące porównania dwóch technik wprowadzania pod kontrolą ultrasonograficzną tak zwanych cewników centralnych, zostały opublikowane w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie z dziedziny intensywnej terapii: „Critical Care Medicine”.

Kaniulacja żył centralnych to proces uzyskiwania dostępu do dużych żył okolicy serca w celu podawania leków, przetaczania płynów lub prowadzenia żywienia dożylnego u ciężko chorych pacjentów, leczonych m.in. w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Pierwsza publikacja z Polski opisująca wyniki badania klinicznego w 50-letniej historii tego prestiżowego pisma –  z USK w Opolu

prof. Tomasz Czarnik

– Pod kontrolą ultrasonograficzną, z użyciem techniki dynamicznej, porównywaliśmy dwa sposoby kaniulacji dużych żył: szyjnej wewnętrznej i pachowej. Dotychczas w praktyce klinicznej metodą najczęściej stosowaną przez anestezjologów, była kaniulacja żyły szyjnej wewnętrznej – opisuje prof. Tomasz Czarnik.

– W efekcie przeprowadzonych badań uzyskaliśmy wiarygodne dowody naukowe na taką samą skuteczność drugiej metody – kaniulacji żyły pachowej z dostępu podobojczykowego. Z pełnym przekonaniem możemy także powiedzieć, że jest ona tak samo bezpieczna, jak ta dotychczas najczęściej wybierana metoda kaniulacji – informuje Tomasz Czarnik i dodaje, że uzyskane informacje mogą zmienić nawyki kaniulacyjne lekarzy anestezjologów.

Wyniki badania opublikowane zostały w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie „Critical Care Medicine”, wydawanym przez amerykańskie towarzystwo intensywnej terapii (Society of Critical Care Medicine), czołowym periodyku w tej dziedzinie medycyny. Co warto podkreślić, jest to pierwsza publikacja z Polski opisująca wyniki badania klinicznego w 50-letniej historii tego pisma.

Fot. USK

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.