Radni przystali na propozycję wójt dotyczącą wysokości stawek podatkowych na 2020 r. Renowacji poddany będzie kościół pw św. Judy Tadeusza w Kurzniach.

Informacja wójt z pracy międzysesyjnej

W trakcie remontów jest dziewięć dróg gminnych (cztery w Popielowie i pięć w Starych Siołkowicach). Wypłaconych zostało 15 dotacji na wymianę kotłów c.o., o łącznej wartości 45 000 złotych. Do użytku oddano nową stołówkę oraz pracownię chemiczną w karłowickiej szkole.

Złożona została korekta wniosku o dofinansowanie termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach. Złożono także wniosek o pokrycie kosztów budowy kanalizacji w Lubieni oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurzniach.

Gmina uzyskała pozwolenie na wycinkę 40 suchych topól w Karłowicach, w ich miejscu zostanie odtworzona aleja lipowa, którą niegdyś posadził ks. Jan Dzierżon. Stare Siołkowice dołączyły do Sieci Najciekawszych Wsi. Popielów został Sołectwem Roku w powiecie opolskim i Opolu w konkursie MistrzowieAgro 2019. Najlepszym kołem gospodyń wiejskich w powiecie zostało Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach.

Gmina wypłaci 36 stypendiów szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej. Wartość wypłacanych świadczeń wynosi od 180 do 245 zł. Wydatki na zasiłki w 90% pochodzą z dofinansowania otrzymanego od wojewody opolskiego. Szkoły podstawowe otrzymały po trzy nowoczesne laptopy, które gmina zakupiła w ramach projektu Internet dla każdego. Drużyna dziewcząt z PSP w Popielowie zajęła 13. miejsce podczas ogólnopolskiego finału Mistrzostw w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Olszynie.

Gmina Popielów liczy 7974 mieszkańców (w tym 4110 kobiet i 3894 mężczyzn). W minionym miesiącu urodziło się 4 dzieci. Zawartych zostało 12 małżeństw. Zmarło 21 osób (w tym 9 z terenu gminy). Na terenie gminy przebywa legalnie 83 cudzoziemców. Zostało złożonych 7 wniosków na Kartę Dużej Rodziny i 7 wniosków na Opolską Kartę Rodziny i Seniora.

Gminna edukacja ma się dobrze

Sekretarz Monika Kopka-Jędrychowska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2018/19. W szkołach podstawowych kształciło się 505 uczniów, zaś w ostatniej klasie wygaszonego gimnazjum 53. Do przedszkoli uczęszczało 243 dzieci.

Gmina zatrudniała 105 nauczycieli, z tego 64 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze i 41 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Największy odsetek nauczycieli (61%) ma już najwyższy stopień awansu zawodowego – dyplomowany. 19% nauczycieli ma stopień mianowany, 14% kontraktowy, a 6% to nauczyciele stażyści.

Oświata pochłonęła z budżetu gminy Popielów 9 495 134,66 zł, co stanowi 25,58% wszystkich wydatków. Gmina rokrocznie musi przeznaczać więcej środków własnych na finansowanie zadań oświatowych z powodu niewystarczającej subwencji oświatowej.

Miniony rok szkolny był drugim rokiem wprowadzania reformy systemu oświaty. W jej wyniku wygaszone zostało gimnazjum w Starych Siołkowicach. Gmina Popielów realizuje wszystkie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stale podnosi warunki, w jakich odbywają się zajęcia edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

Wójt Stelmach w kierunku obecnych na sesji dyrektorów skierowała słowa ogromnej wdzięczności za trud i pracę związaną z prowadzeniem przedszkoli i szkół. Prosiła także, aby przekazać podziękowania wszystkim pracownikom, którzy angażują się w różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia i kształcą wszystkie dzieci.

Podatek od nieruchomości bez zmian, renowacja kościoła w Kurzniach, czyli nad czym głosowali radni

Wójt Sybilla Stelmach zaproponowała radnym, aby podatek od nieruchomości pozostał na tym samym poziomie (Podatek od nieruchomości). Zmiany zaszły w wysokości stawek podatku rolnego i leśnego.

W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami przesunięta została realizacja dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła w Lubieni. Środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2020 r.

Radni poparli uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu nowej obwodnicy, w której uwzględnione jest obejście Lubszy. Gmina Popielów odczułaby negatywne skutki takiego rozwiązania poprzez wzrost ruchu samochodów ciężarowych, które miałyby destrukcyjny wpływ na stan dróg.

Gmina Popielów za zgodą Rady przystąpi do realizacji projektu partnerskiego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinka w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”. W ramach projektu wyremontowane zostanie wnętrze kościoła filialnego pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach. Na terenie województwa zostanie utworzony szlak architektoniczny K.F.Schinka, przeprowadzony zostanie kurs przewodnika turystycznego dla 20 osób i na terenie gminy zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne.

Sprawy różne

Wójt zachęciła mieszkańców do korzystania z dodatkowych połączeń autobusowych na terenie gminy uruchomionych w ramach przewozów szkolnych (Rozkład jazdy).

Radna Janina Piekarz podziękowała wójt oraz dyrektorowi Centrum Kultury za pomoc podczas organizacji Dnia Seniora w Karłowicach.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, obecnie portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Od października 2019 r. student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies