57% Polaków uważa, że zakres okoliczności dających kobiecie prawo do aborcji powinien być szerszy niż w ustawie – tak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jednocześnie 56% respondentów opowiada się za tzw. kompromisem aborcyjnym z 1993 roku, a 42% twierdzi, że prawo powinno być bardziej restrykcyjne niż ów kompromis.

Kiedy przerywanie ciąży powinno być dozwolone? Badani odpowiadali najczęściej, że w przypadku zagrożenia życia matki (82% na tak, 9% na nie) i zdrowia matki (80% na tak, 11% na nie) oraz wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa (80% na tak, 10% na nie), i gdy wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone (62% na tak, 21% na nie).

Polacy nie zgadzają się jednak, żeby aborcja była legalna, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej (21% na tak, 65% na nie), jest w trudnej sytuacji osobistej (20% na tak, 75% na nie) lub po prostu nie chce mieć dziecka (18% na tak, 69% na nie). Pozostałe odpowiedzi brzmiały „trudno powiedzieć”.

Kompromis aborcyjny? Opinie są spolaryzowane

Według danych CBOS zdanie Polaków na temat kompromisu aborcyjnego sprzed głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego od lat jest tak samo podzielone. Nie zmieniło się to znacząco również w 2023 roku – 42% badanych uważa, że prawo powinno być węższe niż ten kompromis, 32% uważa kompromis za dobre rozwiązanie, a 24% chciałoby, żeby zakres okoliczności, w jakich można dokonać aborcji, był szerszy.

Inne jest zdanie Polaków na temat samego prawa aborcyjnego. Przed wyrokiem TK z października 2020 roku, gdy obowiązywał ówczesny kompromis aborcyjny, 42% badanych było za jego zawężeniem. Za pozostaniem przy nim opowiadało się zaś 32% respondentów, a za poszerzeniem – 24%.

Po wyroku, za zawężeniem prawa aborcyjnego, jest już 23% osób, a ustawę popiera 13%. Z jej ewentualnym poszerzeniem zgodziłoby się natomiast 57% badanych. W raporcie CBOS czytamy: „Przekonanie, że zakres okoliczności, w jakich aborcja jest dopuszczalna, powinien być szerszy niż obecnie ustawowy, podziela ponad 70% osób w wieku 35–44 lata, mieszkańców ponad półmilionowych miast, uczniów i studentów, osób w ogóle nie praktykujących religijnie i badanych identyfikujących się z polityczną lewicą”.

Kto natomiast popiera prawo aborcyjne po kontrowersyjnym wyroku TK lub jest za tym, by zaostrzono je jeszcze bardziej? „Najstarsi badani (mający 65 lat lub więcej), o najniższym wykształceniu, rolnicy, respondenci identyfikujący się z prawicą i praktykujący religijnie co najmniej raz w tygodniu” – pisze CBOS.

Badanie na próbie 993 osób

Raport CBOS o tytule „Stosunek Polaków do aborcji” to efekt badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które trwało od 6 do 16 marca. Fundacja przeprowadziła na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z bazy PESEL. Zastosowała w nim metody CAPI, CATI i CAWI.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 8 lat, w fotografii o rok krócej. Wielki pasjonat narciarstwa zjazdowego i biegowego, które uprawia od 2005 roku. Kiedyś również bramkarz w piłce nożnej, a od niedawna karateka. Przez całe życie poświęca się sportowi, dlatego nie przez przypadek trafił do działu sportu Opowiecie.info, choć zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie gdy realizuje swoją kolejną pasję, jaką są podróże.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies