57% Polaków uważa, że zakres okoliczności dających kobiecie prawo do aborcji powinien być szerszy niż w ustawie – tak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jednocześnie 56% respondentów opowiada się za tzw. kompromisem aborcyjnym z 1993 roku, a 42% twierdzi, że prawo powinno być bardziej restrykcyjne niż ów kompromis.

Kiedy przerywanie ciąży powinno być dozwolone? Badani odpowiadali najczęściej, że w przypadku zagrożenia życia matki (82% na tak, 9% na nie) i zdrowia matki (80% na tak, 11% na nie) oraz wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa (80% na tak, 10% na nie), i gdy wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone (62% na tak, 21% na nie).

Polacy nie zgadzają się jednak, żeby aborcja była legalna, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej (21% na tak, 65% na nie), jest w trudnej sytuacji osobistej (20% na tak, 75% na nie) lub po prostu nie chce mieć dziecka (18% na tak, 69% na nie). Pozostałe odpowiedzi brzmiały „trudno powiedzieć”.

Kompromis aborcyjny? Opinie są spolaryzowane

Według danych CBOS zdanie Polaków na temat kompromisu aborcyjnego sprzed głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego od lat jest tak samo podzielone. Nie zmieniło się to znacząco również w 2023 roku – 42% badanych uważa, że prawo powinno być węższe niż ten kompromis, 32% uważa kompromis za dobre rozwiązanie, a 24% chciałoby, żeby zakres okoliczności, w jakich można dokonać aborcji, był szerszy.

Inne jest zdanie Polaków na temat samego prawa aborcyjnego. Przed wyrokiem TK z października 2020 roku, gdy obowiązywał ówczesny kompromis aborcyjny, 42% badanych było za jego zawężeniem. Za pozostaniem przy nim opowiadało się zaś 32% respondentów, a za poszerzeniem – 24%.

Po wyroku, za zawężeniem prawa aborcyjnego, jest już 23% osób, a ustawę popiera 13%. Z jej ewentualnym poszerzeniem zgodziłoby się natomiast 57% badanych. W raporcie CBOS czytamy: „Przekonanie, że zakres okoliczności, w jakich aborcja jest dopuszczalna, powinien być szerszy niż obecnie ustawowy, podziela ponad 70% osób w wieku 35–44 lata, mieszkańców ponad półmilionowych miast, uczniów i studentów, osób w ogóle nie praktykujących religijnie i badanych identyfikujących się z polityczną lewicą”.

Kto natomiast popiera prawo aborcyjne po kontrowersyjnym wyroku TK lub jest za tym, by zaostrzono je jeszcze bardziej? „Najstarsi badani (mający 65 lat lub więcej), o najniższym wykształceniu, rolnicy, respondenci identyfikujący się z prawicą i praktykujący religijnie co najmniej raz w tygodniu” – pisze CBOS.

Badanie na próbie 993 osób

Raport CBOS o tytule „Stosunek Polaków do aborcji” to efekt badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, które trwało od 6 do 16 marca. Fundacja przeprowadziła na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z bazy PESEL. Zastosowała w nim metody CAPI, CATI i CAWI.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

W dziennikarstwie od 9 lat, w fotografii o rok krócej. Miłośnik narciarstwa, karate i siatkówki, spośród których nie uprawia tylko trzeciej z dyscyplin. Przez całe życie poświęca się sportowi, choć w Opowiecie.info zajmuje się też innymi tematami. W wolnym czasie fotografuje krajobrazy, szczególnie podczas podróży, które tak bardzo kocha.