6 tysięcy studentów i blisko 500 nauczycieli akademickich oficjalnie rozpoczęło w czwartek (8 października) rok akademicki 2020/2021. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczysta inauguracja przebiegła w zupełnie innej formie.

Politechnika Opolska już po inauguracji roku akademickiego

Dzisiaj inaugurujemy nowy rok akademicki, w którym będziemy musieli zmierzyć się nie tylko z codziennymi trudnościami w pracy dydaktycznej i naukowej, ale przede wszystkim będziemy musieli zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo w czasie pandemii. Jednak niezależnie od okoliczności należy pamiętać, że uczelnie muszą dostarczać realną wartość, tworzyć wspólnie z liderami biznesowymi programy studiów, popularyzować wyniki swoich prac naukowych i być centrum wymiany z otwartymi szeroko drzwiami dla wielu idei, myśli i poglądów. Taka też ma być Politechnika Opolska – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

W ciągu minionego roku naukowcy pracowali bardzo intensywnie, dzięki czemu ze spokojem możemy oczekiwać pierwszej ewaluacji wg nowych zasad, zapewniającej opolskiej placówce utrzymanie statusu politechniki. Opolska uczelnia zrealizowała wszystkie wymogi związane z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nasza praca, jako naukowców, składa się z trzech obszarów. Pierwszy to dydaktyka, drugi to realizowanie badań naukowych, których efektem są publikacje naukowe np. w prestiżowych światowych czasopismach. Trzeci aspekt naszej pracy to aplikowanie po granty naukowe – wylicza prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W minionym roku pracownicy politechniki opublikowali 367 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 34 autorów w minionym roku opublikowało najwyższe, 200 pkt publikacje, gdzie rok wcześniej było ich tylko 10. Naukowcy nasi uzyskali 11 patentów i realizowali 17 grantów, w tym 11 pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki, 3 projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 2 projekty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i 1 z MNISW. Pod względem aplikacyjnym miniony rok akademicki był wyjątkowy. Pracownicy Politechniki złożyli aż 87 wniosków projektowych.

W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim, uczelnia przede wszystkim chce wzmocnić swoją współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Planujemy to realizować poprzez rozwój kształcenia ustawicznego dla osób aktywnych zawodowo oraz poprzez zwiększenie liczby realizowanych projektów, prac badawczych i ekspertyz na potrzeby gospodarki i przemysłu – zapowiada dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Opolskiej odbyła się w auli na Wydziale Budownictwa i Architektury. Po raz pierwszy w historii uczelni, ze względu na pandemię COVID-19 ograniczono liczbę gości w auli do minimum, a uroczystość transmitowano w internecie.

Jak zaznacza dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, pandemia nie miała wpływu na wyniki rekrutacji, które utrzymały się na takim samym poziomie. Prof. Tomasz Boczar, pierwszy zastępca rektora zapewnia, że uczelnia wprowadziła szczegółowe procedury bezpieczeństwa by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Politechnika Opolska w liczbach:

  • 838 pracowników,
  • 453 nauczycieli akademickich,
  • 149 profesorów i doktorów habilitowanych
  • 246 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora,
  • 600 studentów,
  • 360 studentów zza granicy z 12 państw,
  • ponad 2 tysiące przyjętych studentów,
  • w tym 110 obcokrajowców,
  • 6 wydziałów,
  • 26 kierunków kształcenia.

Fot. Politechnika Opolska / Sławoj Dubiel

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie studentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies