6 tysięcy studentów i blisko 500 nauczycieli akademickich oficjalnie rozpoczęło w czwartek (8 października) rok akademicki 2020/2021. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczysta inauguracja przebiegła w zupełnie innej formie.

Politechnika Opolska już po inauguracji roku akademickiego

Dzisiaj inaugurujemy nowy rok akademicki, w którym będziemy musieli zmierzyć się nie tylko z codziennymi trudnościami w pracy dydaktycznej i naukowej, ale przede wszystkim będziemy musieli zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo w czasie pandemii. Jednak niezależnie od okoliczności należy pamiętać, że uczelnie muszą dostarczać realną wartość, tworzyć wspólnie z liderami biznesowymi programy studiów, popularyzować wyniki swoich prac naukowych i być centrum wymiany z otwartymi szeroko drzwiami dla wielu idei, myśli i poglądów. Taka też ma być Politechnika Opolska – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

W ciągu minionego roku naukowcy pracowali bardzo intensywnie, dzięki czemu ze spokojem możemy oczekiwać pierwszej ewaluacji wg nowych zasad, zapewniającej opolskiej placówce utrzymanie statusu politechniki. Opolska uczelnia zrealizowała wszystkie wymogi związane z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nasza praca, jako naukowców, składa się z trzech obszarów. Pierwszy to dydaktyka, drugi to realizowanie badań naukowych, których efektem są publikacje naukowe np. w prestiżowych światowych czasopismach. Trzeci aspekt naszej pracy to aplikowanie po granty naukowe – wylicza prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W minionym roku pracownicy politechniki opublikowali 367 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 34 autorów w minionym roku opublikowało najwyższe, 200 pkt publikacje, gdzie rok wcześniej było ich tylko 10. Naukowcy nasi uzyskali 11 patentów i realizowali 17 grantów, w tym 11 pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki, 3 projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 2 projekty z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i 1 z MNISW. Pod względem aplikacyjnym miniony rok akademicki był wyjątkowy. Pracownicy Politechniki złożyli aż 87 wniosków projektowych.

W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim, uczelnia przede wszystkim chce wzmocnić swoją współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Planujemy to realizować poprzez rozwój kształcenia ustawicznego dla osób aktywnych zawodowo oraz poprzez zwiększenie liczby realizowanych projektów, prac badawczych i ekspertyz na potrzeby gospodarki i przemysłu – zapowiada dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Opolskiej odbyła się w auli na Wydziale Budownictwa i Architektury. Po raz pierwszy w historii uczelni, ze względu na pandemię COVID-19 ograniczono liczbę gości w auli do minimum, a uroczystość transmitowano w internecie.

Jak zaznacza dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, pandemia nie miała wpływu na wyniki rekrutacji, które utrzymały się na takim samym poziomie. Prof. Tomasz Boczar, pierwszy zastępca rektora zapewnia, że uczelnia wprowadziła szczegółowe procedury bezpieczeństwa by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Politechnika Opolska w liczbach:

  • 838 pracowników,
  • 453 nauczycieli akademickich,
  • 149 profesorów i doktorów habilitowanych
  • 246 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora,
  • 600 studentów,
  • 360 studentów zza granicy z 12 państw,
  • ponad 2 tysiące przyjętych studentów,
  • w tym 110 obcokrajowców,
  • 6 wydziałów,
  • 26 kierunków kształcenia.

Fot. Politechnika Opolska / Sławoj Dubiel

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.