O mieszkania dla lekarzy apelują do prezydenta Opola radni Koalicji Obywatelskiej. Złożyli na jego ręce pismo w tej sprawie. To kolejny krok Koalicji Obywatelskiej do zwiększenia ilości kadry medycznej w mieście i regionie. Wcześniej marszałek (KO) zaproponował studentom ostatnich trzech lat kierunków lekarskich stypendia, które mieliby odpracować w naszym regionie.

Radni wnioskują  o zmiany w programie „Mieszkanie dla specjalisty” – jak piszą we wniosku:

„celem dostosowania do zdiagnozowanych potrzeb oraz kryteriów wynikających z aktualnej sytuacji na rynku pracy – poprzez poluzowanie kryteriów oraz zwiększenie dostępności Programu dla wykwalifikowanej kadry medycznej.”

Zaznaczają, że w obecnej sytuacji pozyskanie nowych pracowników służby zdrowia, to jedno z najistotniejszych wyzwań stojących przed rządzącymi.

– Prezydent ma takie możliwości – twierdzi radny Przemysław Pospieszyński

– Miasto Opole posiada jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – przytacza radna Barbara Kamińska. Szacuje się, że obecnie na terenie naszego województwa potrzebnych jest dodatkowo 350 lekarzy i ok. 2000 pielęgniarek. 72 proc. szpitali poszukuje pielęgniarek, 68 proc. lekarzy, a 13 proc. położnych. Te niepokojące dane wynikają ze starzenia się polskiej kadry medycznej, pozyskanej jeszcze latach ’80. I ’90. W grudniu 2018 r. odsetek lekarzy w grupie 55-64 lata wynosił 20 proc., powyżej 65 lat – 22 proc. Średnia wieku niektórych specjalistów, np. pediatrów, oscyluje wokół 60. roku życia.

Ponieważ na horyzoncie nie pojawia się nawet cień szansy na poprawę stanu faktycznego, radni uważają, że interwencja powinna nastąpić ze strony samorządu – włodarzy miast i gmin. W obecnej sytuacji, zapewnienie mieszkańcom naszego miasta wykształconej kadry medycznej to priorytet.

– To sprawa apolityczna – przypomina Tomasz Kaliszan – I powinniśmy ją potraktować jako najważniejszą – dodaje.

Zabezpieczenie stosownej liczby i jakości usług medycznych wymaga ścisłej współpracy wielu podmiotów: szpitali, przychodni szacujących deficyt kadrowy oraz samorządu – oferującego wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu i stwarzaniu oferty pobytowej dla specjalistów, w tym mieszkań dedykowanych.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.