Wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej, Agnieszka Dziechcińska, postanowiła przejść na emeryturę. W związku z tym ogłoszono konkurs na powstały wakat. Nowy dyrektor najpewniej obejmie posadę już od września. 

Agnieszka Dziechcińska wychowała pokolenia młodych popielowian. Podstawówka pod jej rządami nieustannie się rozwijała i modernizowała. Za jej kadencji powstała hala sportowa oraz Orlik. Szkołę przekaże swojemu następcy w świetnym stanie. Nowy dyrektor nie będzie miał łatwego zadania, aby godnie zastąpić dyrektorkę Dziechcińską.

Wójt Duszyński wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP w Popielowie. Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.

załączniku do zarządzenia znajdują się wszystkie wymogi, które musi spełnić osoba ubiegająca się o kierownicze stanowisko w popielowskiej podstawówce.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie