Kwotę 32 339, 40 zł mieszkańcy przeznaczyli m.in. na miejscowe organizacje i ugrupowania. Frekwencja pozostawiła sporo do życzenia.

W zebraniu wiejskim w Popielowie udział wzięło około dwudziestu osób. W miejscowości z ponad 2000 mieszkańcami taka liczba osób zainteresowanych sprawami swojej wsi jest niezadawalająca, a wręcz tragiczna.

Obradom przewodniczyła komisja w składzie:
– przewodnicząca – Sabina Szwaja
– protokolant – Krystyna Rychlik
– członkowie: Krystyna Glatki-Mika, sołtys Gerard Krank

Sołtys po zapoznaniu z organizacją spotkania odczytał list Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły. Podziękował on za wzięcie udziału w wojewódzkich dożynkach w Namysłowie.

Zebrani przedstawili liczne propozycje oraz kwoty, w jakich zrealizowana powinna zostać inwestycja. Suma wszystkich zgłoszonych pomysłów wyniosła 57029 zł, co przekraczało tegoroczny budżet o przeszło dwadzieścia tysięcy. Ostatecznie podjęto jednogłośną decyzję, na co przeznaczone zostaną pieniądze.

Rada sołecka

  • dbanie o tereny zielone = 5134 zł
  • 2 tablice ogłoszeniowe = 2610 zł
  • 20 stojaków rowerowych = 2825 zł
  • pomoc w organizacji imprez kulturowych = 2825 zł

LKS Popielów

  • 21 dresów treningowych = 4200 zł

OSP KSRG Popielów

  • podkrzesywarka, system nośny, wytwornica pianowa = 5210 zł

Publiczne Przedszkole

  • huśtawka „bocianie gniazdo” = 5000 zł

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

  • nagłośnienie = 5000 zł

Z powodu ograniczeń finansowych musiano zrezygnować m.in. z montażu nowych urządzeń i konserwacji starych na placu zabaw, a także z lampy na Kabachach oraz wydrukowania 200 egzemplarzy książki „Od wodziunki do pranzunki” w trzech językach.

Większość zaproponowanych wydatków została jednomyślnie przegłosowana, a więc zostaną zrealizowane w tym bądź przyszłym roku.

Popielów. Rozdzielono pieniądze z funduszu sołeckiego Popielów. Rozdzielono pieniądze z funduszu sołeckiego

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie