Sprzątanie po swoim psie to nie tylko kwestia estetyki, kultury osobistej czy przestrzegania norm społecznych. Nieuprzątnięte psie odchody mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a za zlekceważenie przepisów opiekunom czworonogów grozi mandat.

Sprzątanie po psie – dlaczego jest ważne?

– Psie odchody zawierają resztki niestrawionego pokarmu, a w nim duże zawartości azotu i fosforu, bakterie i inne mikroorganizmy i – w zależności od kondycji zdrowotnej psa – pasożyty. Te patogeny dostają się do gleby i wód podziemnych, zanieczyszczając je. Jeśli chcemy później wykorzystać te rezerwy wody, najpierw trzeba je uzdatnić – wyjaśnia ekolożka Krystyna Słodczyk i dodaje:

– A jeżeli wilgoci nie ma, psie odchody wysychają i wszystkie zawarte w nich szkodliwe substancje z powiewem wiatru unoszą się w powietrzu w postaci pylenia wtórnego. W efekcie oddychamy pyłem zawierającym nieczystości i ogromne ilości mikroorganizmów.

Ponadto psi mocz zawiera bardzo duże ilości mocznika, czyli wyjątkowo toksycznego związku azotowego. Mocznik w dużym stężeniu działa szkodliwie na liście i korzenie – w konsekwencji rośliny zamierają.

Kontakt z nieuprzątniętymi fekaliami stwarza też realne zagrożenie zarażenia się toksokarozą i toksoplazmozą, a także giardiami i lambliami, tęgoryjcami i włosogłówkami. Szczególnie narażone są dzieci, zwłaszcza te z osłabionym układem odpornościowym, ale też inne czworonogi.

– Nie zachowując podstawowych zasad higieny narażamy się na cały wachlarz chorób odzwierzęcych. Zwłaszcza teraz, gdy jest upał i łakniemy kontaktu z wodą, wiele osób próbuje schłodzić się korzystając z opolskich fontann, np. tej na placu Jana Pawła II. W fontannach woda płynie w układzie zamkniętym. A tymczasem ludzie bardzo chętnie przychodzą w to miejsce z dziećmi i z psami, które załatwiają się na trawniku obok. Kiedy pada deszcz, nieczystości spływają do fontanny, w której potem pluskają się dzieci. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko – przekonuje ekolożka.

Społeczny obowiązek sprzątania po swoim psie jest uregulowany prawnie

Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „każdy właściciel wyprowadzający swoje zwierzę na spacer jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Za nieprzestrzeganie przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł.”

– W Opolu strażnicy miejscy najczęściej nakładają mandaty w wysokości od 50 do 200 zł – wyjaśnia Krzysztof Maślak, komendant Straży Miejskiej w Opolu.

Z obowiązku sprzątania po swoim psie zwolnione są osoby niewidome, niepełnosprawne oraz opiekunowie psów będących w służbie policji.

Sprzątanie po psie – jest lepiej niż w latach wcześniejszych, ale wciąż nieidealnie

– Coraz więcej opolan sprząta po swoich czworonogach, choć wciąż jeszcze są tacy, którzy tego nie robią. W nieodległej przeszłości często spotykaliśmy się z praktyką, że właściciele psów – zwłaszcza rano, przed pójściem do pracy wypuszczali swoje czworonogi samopas, nie wychodząc z nimi na spacer. Po licznych akcjach edukacyjnych i prewencyjnych, roznoszeniu na osiedlach ulotek o obowiązkach właścicieli zwierząt, a wreszcie stosowaniu pouczeń i nakładaniu mandatów, zauważamy znaczną poprawę – przekonuje Krzysztof Maślak i dodaje:

– Oczywiście sporadycznie wciąż ten problem występuje i nigdy nie da się go wyrugować całkowicie, ale jego skala jest znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Udało się zadbać o czystość zwłaszcza trawników, parków miejskich i placów zabaw. W tym roku wystawiliśmy kilkadziesiąt mandatów, w latach wcześniejszych było ich kilkaset. Widać, że edukacja przynosi rezultaty i zmienia się mentalność opiekunów psów co do odpowiedzialności za sprzątanie po zwierzętach.

Najprostszy sposób na sprzątanie po psie to przyjazne dla środowiska biodegradowalne woreczki na psie odchody. Można je kupić w sklepach zoologicznych, klinikach weterynaryjnych i w Internecie.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Jeden komentarz

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies