Były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński, spotkał się w Opolu ze zwolennikami demokracji, którzy chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z naszym porządkiem prawnym. Czy Polska jest jeszcze państwem prawnym, czy faktycznie dokonuje się w niej powolny zamach na instytucje sądownicze? Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Opolskiego i przebiegało bez zakłóceń. W pobliżu gmachu uczelni widać było patrole policji.

Rzepliński we wstępie skoncentrował się na roli, jaką odegrała Konstytucja 3 Maja w tworzeniu porządku prawnego w Polsce, ale także i w krajach ościennych.

Sporo miejsca poświęcił także aktualnej sytuacji prawnej i negocjacjom na temat reformy sądownictwa.
„Jesteśmy świadkami potajemnych rozmów, kto będzie miał większa władzę nad sądami” – mówił Rzepliński. „Historia zna takie przypadki, kiedy ambasadorowie przyszłych państw zaborczych też debatowali potajemnie”.

Gość spotkania przypomniał, że na Konstytucję przysięgali prezydent i premier, a później uznali ją za dokument przejściowy, a następnie komunistyczny. „Idąc tym tokiem rozumowania można powiedzieć że jest ona także Konstytucją postfeudalną” – ironizował.

Mija 602. dzień od momentu, w którym rząd powinien opublikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nie robi tego, ale przed gmachem Urzędu Rady Ministrów jest grupa ludzi, która nadal będzie przypominać rządzącym, że taki obowiązek na nich spoczywa – kontynuował Prezes Rzepliński.

Czy Konstytucja jest aktem politycznym? Oczywiście, że tak. Od 1992 roku wiele wyroków Trybunału Konstytucyjnego miało zabarwienie polityczne. Bo z uwagi na problemy budżetowe kraju niejako tonowały one nastroje społeczne i budowały spokój.

Były wyroki, które regulowały interes jednej osoby, a często takie, które stawały w obronie milionów ludzi. Tu prezes Rzepliński przywołał ustawy regulujące system zabezpieczenia społecznego – ustawy emerytalne.

Spotkanie zakończyła seria pytań.

Prof. Andrzeja Rzeplińskiego do Opola zaprosił opolski region Komitetu Obrony Demokracji.

Fot. Janusz Maćkowiak

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie