Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, absolwentem szkoły wyższej bądź na ostatnim roku studiów, zgłoś się do projektu realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu muszą być osoby, które są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnieni. Aby przystąpić do projektu należy spełniać wszystkie wymogi.

Uczestnicy projektu mogą liczyć nie tylko na wsparcie doradcy zawodowego, gdzie dla każdego z nich będzie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesmen, ale również na wsparcie psychologa. Ponadto, uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych warsztatów, z takich zagadnień jak: autoprezentacja, organizacja czasu pracy, cele, reguły i konsekwencje, komunikacja interpersonalna i komunikacje w zespole oraz praca zespołowa. Dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym (dla wybranych uczestników). Projekt zakłada również wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów projektów).

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

  • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
  • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
  • materiałów szkoleniowych;
  • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
  • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
  • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu. Więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies