Wspieraj wolne media

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, absolwentem szkoły wyższej bądź na ostatnim roku studiów, zgłoś się do projektu realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu muszą być osoby, które są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnieni. Aby przystąpić do projektu należy spełniać wszystkie wymogi.

Uczestnicy projektu mogą liczyć nie tylko na wsparcie doradcy zawodowego, gdzie dla każdego z nich będzie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesmen, ale również na wsparcie psychologa. Ponadto, uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych warsztatów, z takich zagadnień jak: autoprezentacja, organizacja czasu pracy, cele, reguły i konsekwencje, komunikacja interpersonalna i komunikacje w zespole oraz praca zespołowa. Dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym (dla wybranych uczestników). Projekt zakłada również wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów projektów).

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

  • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
  • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
  • materiałów szkoleniowych;
  • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
  • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
  • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu. Więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies