Ustalone zostały stawki dla nauczycieli za wychowawstwo w przedszkolach i szkołach. Radni zezwolili na utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Starych Siołkowicach.

Informacja wójt gminy z pracy międzysesyjnej

Na terenie gminy Popielów zameldowanych jest 7982 osób (w tym 4130 kobiet i 3852 mężczyzn). Przebywa w niej 68 cudzoziemców. W okresie międzysesyjnym urodziło się troje dzieci. Zawarto dziesięć związków małżeńskich. Zmarło szesnaście osób (w tym pięć z terenu gminy).

Wójt Sybilla Stelmach przedstawiła radnym obszerny wykaz informacji dotyczący jej pracy. Mieszkańcy będą mogli w 2019 r. skorzystać z bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w zakładzie RehaVital w Starych Siołkowicach. Ustalony został wzór wniosku o stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Z bezpłatnego kursu komputerowego skorzystało już 72 mieszkańców.

Wybrano wykonawcę Otwartej Strefy Aktywności oraz pomostu nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach. Rozpoczęła się modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobrawie. Wyremontowane zostaną gminne drogi w Popielowie (ul. Wiatraki, ul. Moniuszki, ul. Kraszewskiego, ul. Zielona) oraz w Starych Siołkowicach (ul. Wacława, ul. Zamknięta, ul. Przyszłości, ul. Wolności).

Wyczerpane zostały środki na dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów. Wykonano łącznie 125 takich zabiegów. Zawarto 9 umów na dotację wymiany kotłów c.o. Złożono dziesięć wniosków na usunięcie azbestu. Złożonych zostało 87 wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim złożono w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wnioski na: budowę ul. Leśnej w Karłowicach wraz z oświetleniem (542 836 zł), przebudowę drogi łączącej Popielów z Popielowską Kolonią (631 519 zł), przebudowę ul. Wodociągowej w Kurzniach (1 231 351 zł). W Urzędzie Marszałkowskim złożono zaś wniosek o dofinansowanie projektu „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”.

Wójt podziękowała radom sołeckim oraz sołtysom za tak aktywne dbanie o swoje sołectwa i inicjowanie kolejnych wydarzeń.

Utworzenie nowego przedszkola, podniesienie stawek za wychowawstwo czy też przystąpienie do polsko-czeskiego projektu, to tylko niektóre z przyjętych uchwał

W przedszkolach prowadzonych przez gminę zapewnione będzie bezpłatne nauczanie w czasie 5 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie rodzic będzie musiał zapłacić 1 zł.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. W jego ramach będą realizowane w latach 2020-2022 dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia terapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne.

Gmina w przypadku uzyskania funduszy z Unii Europejskiej będzie realizowała w partnerstwie z Obec Domašov u Šternberka dwa miniprojekty „Kultura ponad granicami” oraz „Wspólna historia, wspólna przyszłość”. 

Radni odstąpili od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach. W tym miejscu miałby powstać nowy ośrodek wychowania przedszkolnego. Jego inicjatorem jest Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych „Chaine” Eweliny Gorazdowskiej. Wójt będzie mogła zawrzeć umowę o partnerstwie.

Nauczycielom wychowawcom, bez względu na stopień awansu zawodowego, przysługiwać będzie dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. Dotyczy to zarówno wychowawców klas w szkołach podstawowych, jak i w oddziałach przedszkolnych.

Radny Jan Kubiak zapytał wójt o wyniki audytu przeprowadzonego w Centrum Kultury. Stelmach poinformowała, że te są do wglądu w urzędzie.

Następna sesja Rady Gminy odbędzie się 26 września o godz. 13.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, obecnie portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Od października 2019 r. student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies