Rozmowa z wójtem gminy Dobrzeń Wielki Piotrem Szlapą, w której pytamy o podsumowanie mijającej kadencji i plany na przyszłość.

Jakie są Pana osiągnięcia jako samorządowca w ostatnich pięciu latach?

– Zacznę od tego, że efekty jakie uzyskaliśmy to praca nie jednej, ale wielu osób, całego sztabu ludzi, w tym pracowników urzędu gminy, gminnych jednostek, radnych gminnych, rad sołeckich i przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego terenu. We wszystkich działaniach podejmowanych przez nasz samorząd najważniejsi są mieszkańcy i ich dobro. Jako samorządowiec stawiam na rozmowę z mieszkańcami. Czasem dochodzi o wymiany zdań, ale zawsze są to dyskusje merytoryczne, a rozmawiam często i w różnych okolicznościach. Niektórzy mieszkańcy odwiedzają mnie w biurze, inni rozmawiają ze mną podczas spotkań środowiskowych. Młodzi wolą korzystać z komunikatorów internetowych.  Na naszym gminnym szczeblu samorządu trzeba być człowiekiem, a nie politykiem. Trzeba umieć słuchać ludzi. Wiele rzeczy udaje się wtedy wspólnie zrealizować.

– Wracając do pytania myślę, że naszym największym osiągnięciem są prowadzone inwestycje, w tym budowy i remonty dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ważnych obiektów gminnych potrzebnych naszym mieszkańcom. Istotne jest również utrzymanie edukacji i kultury na odpowiednim poziomie, dbałość o rozwój sportu i rekreacji w naszej gminie. Zawsze wspierałem aktywność społeczną, która jest u nas imponująca. To wszystko się dzieje i jest możliwe dzięki pozyskaniu, w przeciągu ostatnich 5 lat, ponad  32,5 miliona złotych dotacji na realizację projektów inwestycyjnych i miękkich, których wartość całkowita przekroczyła 49 milionów złotych.

To są bardzo duże kwoty, choć widzimy, że budżet gminny w ostatnich latach znacznie zmalał, po przejęciu przez Opole 5 dobrzeńskich sołectw i największego przedsiębiorstwa w regionie Elektrowni Opole.

– Tak, po zaborze naszych sołectw i terenów inwestycyjnych przez Opole, wysokość budżetu i jego konstrukcja uległa wielkiej przemianie. Dochody własne gminy drastycznie spadły z powodu utraty dużej części udziałów w podatku PIT i CIT, a także podatku od nieruchomości. Z dochodu ponad 3500 zł na mieszkańca spadły one na 1700 zł, co jest kwotą poniżej średniej krajowej.  Zostały nam natomiast, po niefortunnym podziale, nieruchomości i jednostki gminne, które wymagają wysokich nakładów finansowych. To są szkoły, przedszkola, GOK, GOPS, cztery OSP, obiekty sportowe i rekreacyjne. Musimy też pamiętać o utrzymaniu zieleni, infrastruktury, drogach, oświetleniu. O wszystko staramy się dbać, by mieszkańcom naszej gminy żyło się dobrze. Nie zajmujemy się jednak tylko utrzymaniem istniejącej infrastruktury. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców stale rozwijamy ważne dla nich usługi.  Podam przykład: w naszej gminie prawie 1/3 mieszkańców pobiera renty i emerytury, co świadczy o procesie starzenia się społeczeństwa i jego nienajlepszym stanie zdrowia. Stąd decyzja
o utworzeniu Centrum Opiekuńczego w Chróścicach, które można było wybudować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Takich inwestycji jest o wiele więcej. W ostatnich latach wyremontowaliśmy zdegradowane budynki Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy, wyremontowaliśmy lub rozbudowaliśmy ponad 6 kilometrów dróg gminnych m.in. ul. Szpitalnej i Karola Miarki w Kup, Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym, Dworcowej, Konopnickiej, Korfantego, Kościuszki, Jońskiego w Dobrzeniu Wielkim oraz Sienkiewicza, Kwaśnej, Polnej i transportu rolnego w Chróścicach. Remontujemy i rozbudowujemy oświetlenie uliczne. Wspólnie z gminami Popielów i Lewin Brzeski przystąpiliśmy do klastra energii aby zracjonalizować gospodarkę energią i obniżyć jej koszty.  Przeprowadziliśmy remont zaniedbanego budynku gospodarczego przy szkole w  Dobrzeniu Małym, który przerobiliśmy na piękną salę wiejska, z której korzystają mieszkańcy i uczniowie. Wyremontowaliśmy sołtysówkę w Chróścicach oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chróścicach.  Kto pamięta jak wyglądało kiedyś kąpielisko Balaton? A jak wygląda teraz, po rewitalizacji? Różnica jest ogromna,  oczywiście na plus. Szatnie w budynku Victorii Chróścice zamieniliśmy w pokoje gościnne dla sportowców. Głęboką termomodernizację przeszedł budynek Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym. Utworzyliśmy i wyposażyliśmy Klub Seniora w Dobrzeniu Wielkim. Wybudowaliśmy ponad 3 km ścieżek rowerowych m.in. w Dobrzeniem Wielkim i Kup. Szkoła w Chróścicach zyskała nową jadalnię i salę do ćwiczeń sensorycznych. Powstały także dwie przystanie kajakowe w Dobrzeniu Małym i Wielkim oraz tereny rekreacyjne, place zabaw i siłownie w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach.

– Koszty tych wszystkich inwestycji pokrywaliśmy w dużej części z dotacji zewnętrznych pochodzących ze środków europejskich, rządowych, wojewódzkich i innych. Bez nich nie bylibyśmy w stanie zrobić praktycznie nic przy tym poziomie dochodów własnych jaki mamy obecnie.

Skala pozyskanych dofinansowań i ilość przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji jest naprawdę imponująca. Czy pomimo spadku dochodów własnych przewiduje Pan prowadzenie dalszych działań inwestycyjnych w przyszłości?

Tak  cały czas planujemy i prowadzimy inwestycje. Jeszcze w tym roku chcemy rozbudować ulice Jańskiego, Sienkiewicza, Strzelców Bytomskich  w Dobrzeniu Wielkim, a także wyremontować ulice św. Rocha w Chróścicach. Wybudujemy drogę  prowadzącą do Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. Rozpoczęliśmy realizację przebudowy budynku szkoły w Kup, ponieważ chcemy tam utworzyć miejsce na przedszkole, ze względu na konieczność poprawy warunków funkcjonowania placówek. Musimy także uregulować linie brzegową zbiornika wodnego w Chróścicach. Kończymy również budowę gminnej stołówki w Dobrzeniu Wielkim, której zadaniem będzie przygotowywanie odpowiednich posiłków dla naszych dzieci w szkołach i przedszkolach. Ze stołówki będą mogli też korzystać nasi seniorzy i zaabsorbowani codziennymi obowiązkami mieszkańcy. Planujemy również uzbrojenie terenów inwestycyjnych, by zachęcić nowych inwestorów, a tym samym zwiększyć dochody gminy. Chcemy zmodernizować szatnie TOR-u, przeprowadzić termomodernizację ośrodka zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, wybudować wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, zrewitalizować boisko przy szkole podstawowej w oddziałami sportowymi, wybudować boiska szkole w Kup, Chróścicach i Dobrzeniu Małym. Naszym celem jest budowa kompleksu rekreacyjnego dla młodzieży ze skateparkiem na niedawno zakupionym terenie przy Okoniówce. Planujemy także zagospodarowanie placów wokół budynków GOK-u i urzędu gminy.

– W ubiegłym roku przyjęliśmy również Strategię Rozwoju Gminy Dobrzen Wielki do 2030 roku i Gminny Program Rewitalizacji, które umożliwią nam pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych na ujęte w tych programach inwestycje w kolejnych latach.

Czy temat zmiany granic administracyjnych gminy Dobrzeń Wielki uważa Pan za zamknięty?

–  W ciągu minionych pięciu lat odbyliśmy szereg spotkań i rozmów w sprawie zmiany granic i przede wszystkim i ich konsekwencji dla naszej gminy. Absolutnie nie odkładamy tego tematu na półkę i nadal dopominamy się o swoje, ale dla dobra mieszkańców staramy się szukać rozwiązań i współpracować z miastem chociażby przy zmianie operatora sieci cieplnej, przedłużenia linii MZK czy budowie ścieżek rowerowych. Zależy nam na dobrych rozwiązaniach, które służą mieszkańcom naszej gminy.

Jakie jest Pana zdanie w sprawie dokończenia przerwanej budowy obwodnicy gminy Dobrzeń Wielki?

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki jest dla mnie priorytetem. Brak obwodnicy części Opola – Borek i miejscowości Dobrzeń Mały oraz Dobrzeń Wielki, przez które przebiega droga wojewódzka 454, przy tak bliskim sąsiedztwie największego w Europie tartaku i największym zakładzie przemysłowym w regionie oraz przy olbrzymim natężeniu ruchu piętnastu tysięcy samochodów na dobę, jest porażką tych, którzy odpowiadają za ten stan rzeczy i trzeba o tym   głośno mówić.  Gmina Dobrzeń Wielki wyłożyła prawie milion złotych na koncepcję obwodnicy. Nasi mieszkańcy są oburzeni tym, że osoby odpowiedzialne za przerwanie budowy obwodnicy w 2017 roku i decydenci, którzy mogą obecnie podjąć decyzje o dokończeniu budowy nie są zainteresowani rozwiązaniem tego palącego problemu. Społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy planuje zaostrzenie nacisku w tej sprawie.

Czy będzie Pan startował na Wójta w nadchodzących wyborach samorządowych?

– Tak, mam taki zamiar. W tych trudnych czasach potrzeba ludzi odpowiedzialnych, doświadczonych
i konsekwentnych, mających pomysł na dalszy rozwój gminy. Uważam, że w ciągu ostatnich pięciu lat pokazałem, wraz z grupą zaangażowanych osób, że za moimi obietnicami idą konkretne działania, których efekty są widoczne dla każdego mieszkańca.

*Materiał partnera 
Fot. Sławomir Mielnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie