Współpraca zagraniczna regionu i kultura były tematem marcowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Radni wysłuchali sprawozdań z tego, co działo się w ubiegłym roku zarówno w regionie, jak i biurach regionalnych w Brukseli i Moguncji. Podjęli też decyzje o przyznaniu nagród dla muzealników.

W ubiegłym roku województwo zyskało formalnie nowego partnera – podpisano umowę z Krajem Morawsko-Śląskim. To „formalnie” nowy partner, bo już od kilku lat realizowane były wspólne inicjatywy. Z różnorodności i wielości kontaktów widać, że opolskie, jego samorządy i instytucje, są szeroko otwarte na kontakty zagraniczne. Ta współpraca jest wielowątkowa, najczęstsza z naszymi sąsiadami, czyli Czechami, ale także z partnerami niemieckimi i ukraińskimi.

– Największą aktywność w ostatnich latach zauważamy we współpracy samorządowców i w sferze gospodarki. Bardzo dynamiczna jest także wymiana kulturalna – mówił Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO.

Doskonałą bazą do inicjowania kontaktów gospodarczych jest dla regionu Biuro w Moguncji. To możliwość udziału nie tylko w misjach gospodarczych, ale i imprezach targowo-wystawienniczych. Paweł Bliźnicki, mówiąc o funkcjonowaniu opolskiego biura w Brukseli podkreślał, że współpracuje ono głównie z instytucjami Unii Europejskiej. W ubiegłym roku opolski przedstawiciel w Brukseli koordynował także działalność Domu Polski Południowej w Brukseli, skupiającego – oprócz naszego regionu – przedstawicielstwa Małopolski i Śląska.

– Sprawozdania z działalności w Brukseli i Moguncji napawają optymizmem. To, co robią biura, to właśnie to, czego oczekujemy, to wspaniała promocja naszego regionu za granicą – stwierdził wiceprzewodniczący sejmiku Bogusław Wierdak.

Radni podjęli decyzję o tym, by w tym roku po raz pierwszy ogłosić konkurs na przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku. – Chcielibyśmy, aby nagroda była przyznawana, na wzór Złotej Maski czy Nagrody im. Karola Miarki, wspólnie z województwem śląskim – mówił wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

Zarząd województwa wyszedł z inicjatywą, by z okazji Dnia Muzealnika, który przypada 18 maja, nagrodzić muzea w naszym regionie (a jest ich około dwudziestu) nagrodą w pięciu kategoriach: wystawa, inicjatywa edukacyjna, publikacja, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury oraz projekt naukowo-badawczy. Jak informowała dyrektorka Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Agnieszka Kamińska, nagroda ma wynosić do 10 tys. zł.

Sejmikowa Komisja Kultury, Nauki, Edukacji i Sportu po ostatniej wizycie w brzeskim Muzeum Piastów Śląskich zwróciła się także do zarządu województwa o zwiększenie o 50 tys. zł dotacji dla tego muzeum. Informował o tym przewodniczący komisji Hubert Kołodziej, przy okazji informacji, że decyzję o zwiększeniu dotacji dla tej placówki podjął ostatnio starosta brzeski. Muzeum Piastów Śląskich jest placówką prowadzoną przez trzy instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy województwa i powiatu. Stanisław Rakoczy tłumaczył, że samorząd województwa wywiązuje się z obowiązku finansowania muzeum w 10%, co wynika z zapisów porozumienia tych trzech instytucji, natomiast zarząd wesprze dodatkowo muzeum w przygotowaniu planowanej wystawy o kresach.

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.