Wspieraj wolne media

Sierpniowa sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki za nami. Radni przyjęli uchwały dotyczące m.in. zmiany nazw ulic, remontów dróg i inwestycji na terenach rekreacyjnych w gminie. Rozmawiano też o sytuacji szkół i przedszkoli w dobie koronawirusa.

Raport Piotra Szlapy z pracy międzysesyjnej

Sesję rozpoczęto sprawozdaniem wójta Piotra Szlapy z prac urzędu w okresie między sesjami, czyli od 25 czerwca do 27 sierpnia 2020 r. Raport dotyczył m.in. potencjalnych inwestycji fotowoltaikę i nieruchomości na terenie gminy oraz dwóch kontroli przeprowadzonych Urzędzie Gminy. Pierwszą z nich, dotyczącą Funduszu Dróg Samorządowych przeprowadził NIK, kolejną – Urząd Marszałkowski. Obie kontrole zakończyły się oceną pozytywną dla urzędu.

Budżet

Do budżetu gminy na 2020 r., za zgodą radnych wprowadzone zostały zmiany po stronie przychodów, rozchodów i wydatków bieżących. Zwiększono m.in. plan wydatków na zadania bieżące z zakresu remontu dróg publicznych i gminnych. Wykonany zostanie remont ul. Polnej i odcinek ul. św. Jacka w Chróścicach oraz skrzyżowania w obrębie tych ulic.

Zwiększono wydatki na bieżące funkcjonowanie kąpieliska Balaton. Przeznaczono środki na dokonanie podziału nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i wypłatę odszkodowań z tytułu przejmowania nieruchomości na cele inwestycyjne gminy. Wypłacono też odszkodowanie na rzecz PGE z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod budowę odcinka drogi w Dobrzeniu Małym i Brzeziu. Przeznaczono też środki na remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup.

Uchwały

Podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Cebuli w Chróścicach oraz uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim na ulicę Kardynała Wyszyńskiego.

Radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021. Ustalenie ceny jest konieczne, by gmina mogła realizować dopłaty do paliwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą dzieci do szkoły.

Drogi gminne zaliczono do dróg wewnętrznych. Do realizacji przyjęto też Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Rada udzieliła pomocy finansowej w formie pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeniu Małym na budowę przystani wodnej nad Odrą w Dobrzeniu Małym oraz budowę drewnianych wiat i montaż lamp solarnych na kąpielisku Balaton. Oba zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Rozmawiano też o sytuacji placówek oświatowo-wychowawczych przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Wszystkie szkoły na terenie gminy otrzymały wytyczne ze strony gminy i Sanepidu odnośnie przystosowania obiektów do obecnej sytuacji. We wszystkich szkołach te wytyczne zostały zrealizowane.

Fot. Anna Plewa

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies