Trzecią nagrodę w tym konkursie odebrał dziś sołtys Prądów w gminie Dąbrowa, Andrzej Piotrowicz. Gratulujemy!

Wręczenie nagród odbyło się podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Niepodległa i inspirująca wieś polska…” w Nadarzynie z okazji Krajowego Dnia Sołtysa. Kwota nie jest może porażająca (4 500 zł), ale przy funduszu wahającym się od 11 do 15 tysięcy – znacząca. Nagrody w tym konkursie są współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2017”.

Nagrodę przyznano za realizację projektu „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy”.

Konkurs służy aktywizacji społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które wzmacniają wspólnotę mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Skierowany był do wszystkich sołectw, które w latach 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 50% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Inicjatywa realizowana jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Sołectwo Prądy laureatem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”Fot. Marek Leja

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.