346 sołectw Opolszczyzny skorzysta  w tym roku z pieniędzy Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. To 1,7 miliona złotych. W następnych dwóch latach rozdysponowane zostaną pozostałe pieniądze z przeznaczonych na ten cel 5,4 mln.  W ciągu trzech lat 5 tysięcy złotych otrzyma jednorazowo każde z 1021 sołectw województwa opolskiego.

Podczas trwającego od 10 grudnia do 31 stycznia naboru zgłosiło się 346 sołectw z 68 gmin. To mniej więcej 1/3 miejscowości wiejskich Opolszczyzny. 33% chce przeznaczyć dotacje na remonty, doposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich. Na inwestycje w miejsca publiczne, takie jak altany, place, chodniki chce wydać pieniądze 19% wnioskodawców. Place zabaw to 13%. Zakup sprzętu j(kosiarki, namioty, stoły czy ławy to cel 10%. Natomiast w festyny, dożynki, wystawy czy ciekawe zajęcia zainwestuje 7% wnioskodawców. Część zadań będą realizować także strażacy ochotnicy – 4%.

– Aktywność, pomysłowość i zaangażowanie  mieszkańców potwierdzają, że to oni najlepiej wiedzą, na co wydać pieniądze. Skala tego przedsięwzięcia pokazuje, że warto- mówił marszałek Andrzej Buła   – Za ponad 1,7 mln zł przekazanych przez nas, zrealizowane będą projekty za ponad 3 mln złotych, bo gminy dołożą dodatkowe środki do pomysłów mieszkańców. Do każdych 5 tysięcy zł dotacji co najmniej 1 tysiąc zł jako wkład własny dołoży dana gmina. A jak pokazuje pierwszy nabór, często zaangażowanie finansowe samorządów jest nawet  większe.

– Dziękuję wójtom i burmistrzom oraz całemu zespołowi ds. MIS w urzędzie, że udało się nam ten projekt wdrożyć w życie zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dobra praca organizacyjna i możemy myśleć o kolejnych projektach. W połowie marca zaplanowane jest podpisanie umów oraz przekazanie dotacji. Realizacja zadań planowana jest do końca października tego roku – mówił.– Przekazujemy przyznaną pulę środków poszczególnym gminom i to ona ma je w dyspozycji. Będzie to jej zadanie własne na terenie danego sołectwa. Gmina będzie pierwszym kontrolującym prawidłowość realizacji zadań. Chcemy zamykać się z przedsięwzięciami w danym roku budżetowy, stąd zakończenie MIS w październiku tego roku – doprecyzował.

– Sołtysi byli z nami od grudnia i wykonali bardzo dobrą pracę. Byliśmy we wszystkich powiatach, spotykaliśmy się z przedstawicielami gmin, tłumaczyliśmy procedury, konsultowaliśmy pomysły – mówiła Agnieszka Okupniakdyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, koordynującego inicjatywę. – Do końca stycznia br. czekaliśmy na zgłoszenia. Dwa pierwsze tygodnie lutego to z kolei sprawdzanie i weryfikacja wniosków. Odpowiedziało nam 68 wszystkich uprawnionych do składania wniosków  gmin. Dziś (17 lutego) Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listę rekomendowanych zadań. Za tydzień (tj. 25 lutego) sesja Sejmiku, na której radni przyjmą uchwałę przekazującą dotacje gminom na realizację tych zadań – wyjaśniła.

Tu znajdziesz sołectwa i ich projekty, które będą realizowane w tym roku:  Mapa projektów MIS 2020

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies