Kwietniowa sesja była nadzwyczaj rozbudowana. Radni zostali zapoznani z przestępczością oraz sytuacjami pożarowymi zaistniałymi w minionym roku. Sprawozdania przedstawiły także placówki podlegające urzędowi. Nie zabrakło burzliwej wymiany słów.

Wicewójt Artur Kansy-Budzicz pogratulował Janinie Piekarz otrzymania Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Radna zadedykowała go współwalczącym o zmianę ustroju w czasach PRL-u, popielowskiej społeczności oraz nauczycielom, którzy nie rozpoczęli akcji strajkowej w gminie Popielów.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na wymianę pieców. Gmina będzie dofinansowywać: kotły gazowe, elektryczne, olejowe i opalane ekogroszkiem lub peletem. Pieniądze przyznane będą także na pompy ciepła oraz nowe ogrzewania niewęglowe. W uchwale zawarte są wymagania, które należy spełnić, aby ubiegać się o fundusze.

Informacja wójta z pracy międzysesyjnej

W imieniu nieobecnej z powodu wyjazdu wójt Sybilli Stelmach informację przedstawił jej zastępca. Podpisane zostały umowy na budowę boiska do siatkówki, montaż monitoringu oraz zakupu budki gospodarczej dla ratowników nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach. Złożone zostały wnioski na dofinansowanie budowy ul. Wiatraki w Popielowie, przebudowę ul. Warszawskiej w Starych Siołkowicach oraz remont ulic: Wacława, Zamknięta, Przyszłości i Wolności w Starych Siołkowicach.

W gminie Popielów zameldowanych jest 7993 osób (w tym 4132 kobiet i 3861 mężczyzn). Przebywa w gminie 69 zameldowanych cudzoziemców. Urodziło się dwoje dzieci. Zawarto 2 małżeństwa. Zmarły 24 osoby (w tym 10 z terenu gminy).

Do 17 maja wyłożone są plany zagospodarowania przestrzennego Popielowa, Starych Siołkowic i Karłowic. Wkrótce zostanie wyłoniony dyrektor Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach. Sołtys Danuta Izydorczyk została wyróżniona przez marszałka Andrzeja Bułę tytułem „Opolskiej Gwiazdy Europy”.

Przestępczość spada, a wykrywalność rośnie

Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, Bogusław Walkowicz, przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za rok 2018.

 • 92 postępowania ogółem
 • 43 przestępstwa kryminalne
 • 9 bójek i pobić
 • 7 kradzieży z włamaniem
 • 10 kradzieży cudzego mienia
 • 3 przypadki narkomanii
 • 78 zdarzeń drogowych
 • 36 kolizji drogowych
 • 17 wypadków
 • 23 kierowców pod wpływem alkoholu
 • 634 interwencji (w tym 137 interwencji domowych)
 • 84 mandaty
 • 12 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • 12 mandatów za zaśmiecanie
 • 15 ucieczek z ośrodka wychowawczego w Stobrawie

Walkowicz zaznaczył, że policjanci często stosują tylko pouczenia. Są jednak sytuacje, w których są bezwzględni. Komendant podziękował włodarzom za dotychczasowe wsparcie finansowe i poprosił o pomoc w zakupie nowego radiowozu.

Gmina Popielów może liczyć na strażaków

Młodszy Aspirant Grzegorz Domaradzki z KM PSP w Opolu przybliżył stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Jednostki strażackie prowadziły 83 działania (w tym 29 pożarów, 52 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe). Najwięcej zgłoszeń odnotowano w sierpniu, zaś najmniej w lutym i marcu. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 1011 strażaków. Średni czas dojazdu jednostki z Opola wynosi powyżej 15 minut. Opiekun strażaków z gminy zapewnił, że OSP Karłowice w bieżącym roku zostanie włączone do systemu KSRG. 

Komendant Gminny Jan Mazurkiewicz przedstawił raport działalności ochotniczych straży pożarnych. W pięciu jednostkach skupionych jest 202 członków (175 zwyczajnych, 19 honorowych i 8 wspierających). Gmina na funkcjonowanie OSP przeznaczyła 711 284 zł. Spora część z tego przeznaczona była na rozbudowę strażnicy w Karłowicach oraz zakup nowego samochodu dla OSP Siołkowice. Strażacy w minionym roku przepracowali 1632 godzin.

 • OSP Kaniów – 2 wyjazdy
 • Osp Stobrawa – 7
 • OSP Karłowice – 29 wyjazdów
 • OSP Stare Siołkowice – 35 wyjazdów
 • OSP Popielów – 49 wyjazdów

Radna Janina Piekarz poprosiła, aby zwrócić się do premiera o zakupienie nowego samochodu dla karłowickich strażaków. Podyktowane jest to bliskim sąsiedztwem lasów.

Pracownicy GOPSu troszczą się o potrzebujących 

Jak wynikało z informacji przedstawionych przez dyrektorkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w minionym roku 419 osobom udzielono pomoc. 175 rodzin skorzystało z pomocy społecznej. W ośrodku działa Klub Integracji Społecznej, do którego należą bezrobotni, którzy korzystają z pomocy. Założono 21 niebieskich kart. Czworo dzieci znajduje się w placówkach opiekuńczych, natomiast dwoje w rodzinach zastępczych. Z banku żywności skorzystało 376 osób (wydano 23 tony żywności).

Biblioteka i Centrum Kultury rozwijają gminną kulturę

Ogółem zarejestrowanych jest 1738 użytkowników bibliotek. W roku 2018 było 24316 wypożyczeń. Biblioteki zostały odwiedzone 13852 razy. Gminna Biblioteka Publiczna pod kierownictwem dyrektorki Magdaleny Lubdy organizuje lekcje biblioteczne, spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkania autorskie. Kontynuowane są coroczne akcje oraz wystawy.

W Centrum Kultury rozwijane są kolejne sekcje rozrywkowe. Korzysta z nich ok. 290 osób. W regularnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych wzięło udział 1300 osób.

Radna Janina Piekarz zwróciła uwagę, na jej zdaniem, rażącą różnicę w funkcjonowaniu i finansowaniu Domu Kultury w Karłowicach a Domem Kultury w Popielowie. Radna zarzuciła dyrektorowi, że ten wyrządził krzywdę mieszkańcom Karłowic poprzez wieloletnie zaniedbania. Głos zabrała także sołtys Jolanta Bernacka, która pragnie rozwoju kultury w jej miejscowości. Piekarz chce, aby dyrektor poddał się do dymisji. Szafrański zapewnił, że jest chętny do współpracy dla dobra karłowickiego Domu Kultury. Wymienił on szereg osiągnięć, które ma Centrum. Najnowsze to pozyskanie grantu z marszałkowskiego konkursu „Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej”. Wymianę zdań podsumował wicewójt, który będzie dążyć do rozwiązania problemu. Podkreślił on jednak, że docenia dotychczasową pracę Centrum Kultury.

Następna sesja została zaplanowana na 30 maja o godz. 13.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie