Stora Enso Wood Products poszukuje pracowników. Dowiedz się jakie są wymagania na wybrane stanowiska oraz jak aplikować.

Stora Enso Wood Products w Murowie poszukuje pracownikówStora Enso Wood Products to czołowy dostawca nowatorskich rozwiązań na bazie drewna. Gama produktów firmy obejmuje wszystkie aspekty budownictwa, w tym wielkogabarytowe konstrukcje i komponenty drewniane. Oferuje również różne rodzaje tarcicy i pelletów do stosowania w zrównoważonych systemach ogrzewania. Wood Products działa na całym świecie i ma ponad 20 jednostek produkcyjnych w Europie.

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK

Oferujemy:

 • wynagrodzenie stałe i premiowe;
 • pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy;
 • zapewniamy dojazd do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu;
 • cykliczne imprezy integracyjne.

Zakres obowiązków:

 • bieżące usuwanie awarii maszyn oraz linii produkcyjnych;
 • okresowe przeglądy oraz konserwacja maszyn produkcyjnych oraz urządzeń elektroenergetycznych;
 • montaż, rozbudowa oraz konserwacja instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej na terenie zakładu;
 • zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne;
 • raportowanie wykonanych prac oraz napraw;
 • współpraca z pozostałymi służbami UR oraz firmami zewnętrznymi.

Oczekiwane kompetencje:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym;
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku elektryka w zakładzie produkcyjnym;
 • uprawnienia SEP G1 E, D oraz pomiarowe do 20kV;
 • umiejętność czytania schematu elektrycznego;
 • praktyczna znajomość przemysłowych instalacji elektrycznych oraz układów sterowania maszyn;
 • podstawowa znajomość układów automatyki przemysłowej;
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • wysoka motywacja do pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Elektryk” na adres: praca@storaenso.com
Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 77 408 53 16 lub +48 798 45 11 70.

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO 16T

Dołącz do nas jeśli:

 • masz doświadczenie w obsłudze wózka widłowego + uprawnienia UDT;
 • jesteś gotowy do pracy w systemie 2 zmianowym (6-14; 14-22, sporadycznie zdarzają się zmiany nocne);
 • mile widziane doświadczenie na maszynach typu Kalmar 16t.

Zakres obowiązków:

 • dbanie o powierzony sprzęt oraz o porządek na magazynie;
 • przygotowywanie materiału na załadunek;
 • załadunek aut;
 • załadunek, rozładunek komór suszarnianych;
 • przestrzeganie zasad BHP;
 • realizowanie przyznanych zadań.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie stałe i premiowe;
 • pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy;
 • zapewniamy dojazd do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Wózek Jezdniowy” na adres: praca@storaenso.com. Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 77 408 53 16 lub +48 798 45 11 70.

OPERATOR LINII PRZETARCIA – OPERATOR SZTAPLARKI

Dołącz do nas jeśli:

 • masz chęci do pracy;
 • jesteś gotowy do pracy w systemie 3 zmianowym (6-14; 14-22, 22-6)

Zakres obowiązków:

 • obsługa linii przetarcia;
 • praca zespołowa polegająca na obsłudze pulpitów sterowniczych i korygowaniu ustawienia materiału na przenośnikach.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie stałe i premiowe;
 • pracę w międzynarodowej firmie zapewniającej stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku pracy;
 • zapewniamy dojazd do pracy z okolic Kluczbork/Wołczyn lub częściowy zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Produkcja-Sztaplarka” na adres: praca@storaenso.com. Szczegóły dotyczące ofert pracy pod nr tel.: +48 77 408 53 16 lub +48 798 45 11 70.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 46-030 Murów, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail kadry@storaenso.com w sprawie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail iod.murow@storaenso.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne. Przesłanie do Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies