Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego odwiedził gminę Turawa i wręczył sołtysom decyzje o dofinansowaniach inicjatyw sołeckich.

Na spotkanie obecny był również wójt gminy Turawa Dominik Pikos oraz sołtysi, których inicjatywy zostaną dofinansowane: Krystyna Wieczorek – sołtys Kotórz Małego, Róża Wieczorek – sołtys Węgry, Rita Gabryś – sołtys Bierdzan i Bernardem Loch – sołtys Osowca.

Marszałek odwiedził gminę w związku z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką na lata 2020 – 2022. Inicjatywa ta polega na przyznaniu dofinansowania zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł.

Nabór na realizację zadań w roku 2020 trwał od 10 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 346 zadań realizowanych w sołectwach – na łączną kwotę dofinansowania 1 727 481,73 zł.

Pomoc finansowa ma objąć wszystkie opolskie sołectwa i służyć dobru mieszkańców. Każda gmina będzie miała możliwość decydowania, który z sołeckich pomysłów zostanie zrealizowany jako pierwszy.

Gmina Turawa również przystąpiła do projektu, a sołtysi szybko i sprawnie podjęli uchwały zebrań wiejskich i ustalili kolejność wpływów wniosków w danych latach. Do każdej z inicjatyw gmina dodaje 1000 zł.

Wśród zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2020 roku znalazły się zadania czterech sołectw : Bierdzan, Kotorza Małego, Osowca i Węgier.

Zadania realizowane :
BIERDZANY – Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz projektora wraz z ekranem,
KOTÓRZ MAŁY – Budowa grilla na działce gminnej nr. 2326/282,
OSOWIEC – Wyłożenie placu zabaw bezpiecznymi płytami gumowymi,
WĘGRY – Zakup ekspresowego namiotu biesiadnego ALU Line Professional.

Fot. Facebook, Dominik Pikos

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.