19 488 – tylu cudzoziemców zgłosili w połowie tego roku pracodawcy w opolskim ZUS-ie. Aż 88,6 proc. z nich to obywatele Ukrainy. Odsetek przedstawicieli tego kraju w naszym regionie do ogółu ubezpieczonych cudzoziemców jest jednym z najwyższych w Polsce.

83 paszporty

W czerwcu br., konta opolskiego ZUS-u zasilało nie tylko 17 275 pracowników z Ukrainy. Okazuje się, że opolskie firmy sięgają po pracowników niemal z każdego kontynentu.

– Z deklaracji zgłoszeniowych pracodawców z regionu wynika, że zatrudniają obywateli z 83 krajów. Oprócz pracowników z Ukrainy, najwięcej jest Mołdawian bo 432, Białorusinów – 336 i Gruzinów – 198. Mamy też dane o 136 obywatelach Niemiec, 106 Rumunach, 90 Bułgarach
i 79 Rosjanach – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS-u w Opolu, reprezentanci tak wielu państw nie są już
w Polsce zjawiskiem nadzwyczajnym. Obecnie w systemie ubezpieczeń obsługiwanym przez ZUS jest ponad 628 tys. cudzoziemców z przynajmniej 172 krajów. W latach 2009-2014 liczba cudzoziemców, za których opłacano składki emerytalno-rentowe wzrosła o 59,3 tys. Jednak największą dynamikę w zatrudnianiu obcokrajowców widać było w latach 2014-2018. W tym okresie liczba obywateli z innym paszportem niż polski wzrosła w skali kraju aż
o 445,4 tys. Warto podkreślić, że legalność zatrudnienia tych osób nie podlegała wątpliwości, bo oficjalnie figurowali w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

W województwie opolskim w niespełna trzy lata (styczeń 2017 – czerwiec 2019) liczba zgłoszonych w ZUS cudzoziemców wzrosła z 6 963 do 19 488 osób czyli o 180 proc. W tym samym okresie szczególne nasilenie widać wśród pracowników pochodzących z Ukrainy.
Na początku stycznia 2017 r. opolski ZUS notował 5 804 ubezpieczonych z tego kraju,
a w połowie tego roku aż 17 275. To wzrost aż o 198 proc.

Wchód zachód południe

Opolski rynek pracy coraz częściej zasilają nie tylko przybysze zza naszych wschodnich granic, ale też z zamożnych krajów zachodniej Europy. Placówki ZUS na Opolszczyźnie w połowie br. zebrały dane o składkach opłacanych za 37 Włochów, 18 Holendrów, 16 Francuzów,
16 Finów, za 15 osób z obywatelskim brytyjskim, 9 Portugalczyków czy 12 pracowników
z paszportem hiszpańskim. Na utrzymanie zarabiają w naszym regionie nie tylko Europejczycy. Składki wpływają też za między innymi 30 obywateli Chin, 16 Ormian,
20 Azerów, 17 Kazachów, 10 Etiopczyków oraz 13 Tajlandczyków.

Prawie 3-tysieczną grupę, która postanowiła szukać zajęcia w Polsce – w tym na Opolszczyźnie – stanowią nasi południowi sąsiedzi.

– Wielu Polaków z przygranicznych powiatów znalazło zatrudnienie w Czechach i na Słowacji. Tymczasem do opolskich placówek ZUS wpływają składki za 39 Czechów i taką samą liczbę obywateli Słowacji. W całym kraju, w zusowskich rejestrach jest aktualnie 1478 obywateli Czech i 1445 Słowaków – dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Na własny rachunek

Jakie umowy zawierają obywatele innych państw? Większość z nich, bo 58 proc. ma
umowę o pracę, pozostali pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Obecnie w Polsce ponad 18,6 tys. obcokrajowców prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.
W czerwcu, w województwie opolskim własny biznes prowadziło 319 cudzoziemców.
Nie jest zaskoczeniem, że 117 z nich to obywatele Ukrainy. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności opłacało 39 Bułgarów, 32 Niemców,
15 obywateli Turcji i 13 Włochów. Swoich sił w opolskim handlu, usługach i produkcji próbowało w połowie 2019 r. przynajmniej po jednym obywatelu Afganistanu, Egiptu, Iranu, Jordanii, Kamerunu, Tajwanu czy Uzbekistanu.

Głównymi gałęziami krajowej gospodarki, w których cudzoziemcy są aktywni zawodowo są usługi ochrony mienia, utrzymania czystości (23 proc.), przemysł i przetwórstwo (15 proc.), oraz budownictwo (12 proc.).

3,6 procent

Zapotrzebowanie na siłę roboczą spoza granic Polski pokazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatniej dekady. Szczególnie wybrzmiewa wzrost liczby obywateli z krajów nienależących do Unii Europejskiej. W latach 2008-2014 obcokrajowcy stanowili niecały procent ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2016 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych wyniósł niecałe 2 proc. Na koniec 2018 r. stanowili oni już 3,6 proc. wszystkich zgłoszonych u państwowego ubezpieczyciela.

W porównaniu do 2008 r., największy, bo aż 26-krotny wzrost na krajowym rynku zatrudnienia widać wśród społeczności ukraińskiej. Równie spory, bo 9-krotny wzrost odnotowano dla obywateli Mołdawii, a 8-krotny pośród osób z paszportem białoruskim. Między 2008 r. a 2018 r., w zusowskim systemie 6-krotnie przybyło obywateli Indii (w Polsce 6 548 osób, w województwie opolskim – 18), 15-krotnie obywateli Nepalu (w Polsce 2 521,
w województwie opolskim – 22 osoby) i aż 37-krotny pracowników z paszportem gruzińskim (ogółem w Polsce – 9 078, w województwie opolskim – 198).

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies