34 tys. zł – to kwota po jaką może sięgnąć przedsiębiorca, który chce podnieść kompetencje swoich kierowników albo osób, które chce awansować na stanowiska kierownicze. Wsparcie dostępne jest w ramach projektu Akademia Menadżera realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP” właśnie rusza. W całym kraju prowadzi go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a w woj. opolskim jego operatorem jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Pula pieniędzy, którą ma na ten cel do przekazania OCRG, to prawie 8,8 mln zł. – Celem tego projektu jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane – tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Kwota wsparcia, po którą w ramach tego projektu może sięgnąć firma, to maksymalnie 33 994 zł Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł. – Przedsiębiorcy, którzy zechcą skorzystać z takiego dofinansowania, jak w każdym unijnym projekcie, muszą mieć wkład własny. Ma on wynosić nie mniej, niż 20 procent – dodaje Roland Wrzeciono.

– Warte podkreślenia jest to, że OCRG jest jednym z zaledwie pięciu operatorów tego projektu w kraju i pozyskało pieniądze na ten projekt z krajowej puli pieniędzy dla firm. Jest to zatem dodatkowa, pochodząca spoza regionu kwota unijnego wsparcia – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

– O dofinansowanie z tej puli za pośrednictwem OCRG mogą się starać także firmy z województw śląskiego oraz łódzkiego – dodaje wicemarszałek Szymon Ogłaza.

Po pieniądze z projektu Akademia Menadżera mogą sięgać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę główną w woj. opolskim, śląski lub łódzkim i chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swojej kadry kierowniczej. – Ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tego projektu jest to, by firma ubiegająca się o takie wsparcie miała aktualna diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – zaznacza Michał Durzyński z OCRG, kierownik projektu. – Jeśli przedsiębiorca nie ma takiej diagnozy, może zadeklarować gotowość jej przygotowania właśnie w ramach projektu i uwzględnić jej koszty w puli pieniędzy, o które będzie wnioskował.

Diagnoza, wykonana w ciągu ostatnich 3 lat, musi zawierać analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której opisane będą obszary wymagające interwencji oraz analizę kompetencji osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie. Powinna dawać odpowiedź na pytania, kto z kadry kierowniczej w firmie i w jakim zakresie ma ewentualne luki kompetencyjne tak, by można było określić potrzeby edukacyjne i zakres merytoryczny szkoleń. Kolejnym warunkiem jest to, by firma, która chce skorzystać z takiego dofinansowania, zarejestrowała się w internetowej Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP i otrzymała swój numer ID. Rejestrować się trzeba przez stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

– Usługi szkoleniowe, z których przedsiębiorstwo chce skorzystać ze wsparciem z Akademii Menadżera, albo usługa wykonania diagnozy, także muszą być przeprowadzone przez firmy i instytucje szkoleniowe czy doradcze znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych – zaznacza Michał Durzyński

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów szkoleń. Może być przeznaczone na opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych oraz na same usługi rozwojowe, czyli np. szkolenia, kursy, studia czy doradztwo dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Szkoleni z tym dofinansowaniem mogą być właściciele firm, ich pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach oraz pracownicy, których właściciele firm planują awansować na stanowiska kierownicze.

Starania o wsparcie w ramach Akademii Menadżera firma musi zacząć od zgłoszenie poprzez „Formularz rejestracyjny” zamieszczony na stronie internetowej PARP (dostępny na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz). PARP skieruje to zgłoszenie do OCRG, a OCRG zwróci się do firmy zainteresowanej wsparciem z prośbą o złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzja o przyznaniu dofinansowania ma być przez OCRG podejmowana w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów..

Więcej o Akademii Menadżera oraz dokumenty potrzebne do starania się o wsparcie znajdują się na stronie internetowej OCRG: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-25.html

Unijne wsparcie na szkolenia dla menadżerów

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies