Fundacja Flexi Mind rozpoczyna realizację wsparcia skierowanego do mieszkańców i mieszkanek gmin powiatu opolskiego w wieku 60+, mających ograniczone możliwości w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Nabór trwa do 20 maja.

Projekt polega na świadczeniu usług opiekuńczych osobom w wieku 60+ przez osoby z najbliższego otoczenia: sąsiadki, sąsiadów, osoby pracujące w pobliżu, najchętniej również będące w wieku 60+. Pomoc polegałaby na pomocy m.in. w: zrobieniu zakupów, ugotowaniu ciepłego posiłku, zrobieniu prania, prasowaniu czy załatwieniu spraw urzędowych.

Jak to działa?

1. Osoba potrzebująca wsparcia (osoba niesamodzielna lub jej opiekun ustawowy) znajduje swoją opiekunkę/opiekuna i razem przesyłają formularz zgłoszeniowy do Fundacji. Albo opiekun/-ka znajduje osobę potrzebującą wsparcia i razem przesyłają formularz zgłoszeniowy do Fundacji.

2. Podczas pierwszej rozmowy z udziałem osoby niesamodzielnej, opiekunki/-a i przedstawiciela Fundacji, określa się zakres i częstotliwość wsparcia, podpisuje trójstronną umowę, ze ściśle opisanym zakresem świadczonych usług. Usługi będą świadczone od VI do XII 2019 r.

3. Opiekunowie/opiekunki nie wykonują usług o charakterze medycznym.

4. Opiekun/opiekunka otrzymuje symboliczne wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych (500 zł brutto).

5. Osoba niesamodzielna nie płaci za wykonywane usługi.

6. Opiekunowie/-ki otrzymają artykuły ochrony osobistej, niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych. Wezmą również udział w dwudniowym szkoleniu przygotowującym do świadczenia usług.

7. Przez cały czas przedstawiciel Fundacji monitoruje i nadzoruje przebieg świadczonych usług.

8. Przez cały czas prowadzenia wsparcia opiekunowie/opiekunki będą korzystać z doradztwa i szkoleń pomagających w sprawowaniu usług opiekuńczych.

Warunku udziału w projekcie osób niesamodzielnych:
– ukończony 60 rok życia,
– zamieszkanie na terenie Powiatu Opolskiego,
– nie korzystanie z usług świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej,
– opinia uzasadniająca świadczenie usług wydana przez przedstawiciela Fundacji, potwierdzająca fakt braku możliwości zaspakajania potrzeb życiowych przez osobę, na rzecz której mają być świadczone usługi,
– zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa), podpisana przez osobę na rzecz której mają być świadczone usługi lub przez przedstawiciela ustawowego.

Warunki udziału w projekcie w charakterze opiekuna/opiekunki:
– zaakceptowanie przez osobę, której będą świadczone usługi opiekuńcze,
– zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa),
– stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opiekuńczych.

Kontakt: Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuro@fleximind.pl

Udostępnij:

O Autorze

fotoreporter

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies