Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w związku z pracami na DW454 w Krogulnej konieczne będzie zamknięcie odcinka drogi w tej miejscowości. Planowany czas wyłączenia: od 24.06.2024 do 01.09.2024.

Jak informuje Barbara Zając, wójt Pokoju zamknięcie drogi dotyczy WSZYSTKICH POJAZDÓW. Mieszkańcy będą zawsze mieli możliwość dojazdu do posesji, ale tylko z JEDNEGO KIERUNKU. Dotyczy to także dojazdu do gruntów ornych mieszczących się na przedmiotowym odcinku. Ruch pieszy będzie umożliwiony po utworzonym korytarzu na kanale młynówka przy starym młynie. Prosimy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na bliskość robót mostowych.

Dla uszczegółowienia należy okres zamknięcia podzielić na dwa etapy:

Etap 1: 24.06 — 13.07 – Wszyscy mieszkańcy Krogulnej mogą dostać się do posesji tylko od strony Zieleńca. Przejazd w stronę Namysłowa będzie całkowicie niemożliwy z uwagi na prace związane z posadowieniem przepustu w pobliżu posesji Namysłowska 25.
Etap 2: 15.07 — 31.08 – Dojazd do posesji od Gospodarstwa Rybackiego do Namysłowska 25, w tym także posesji i gruntów ornych przy ulicach Dolna, Stawowa, Rybacka i Łąkowa będzie możliwy tylko od strony Namysłowa.
Pozostali mieszkańcy Krogulnej nadal poruszają się jak w Etapie 1 tzn. tylko w stronę Zieleńca.
Wszystkim pozostałym mieszkańcom gminy Pokój i innych miejscowości zalecamy kierować się na wyznaczony objazd. Przejazd drogą wojewódzką na drugą stronę Krogulnej w każdym przypadku będzie niemożliwy.
Objazd, oznaczony w terenie odpowiednim oznakowaniem pionowym dedykowany jest dla ruchu tranzytowego. Samochody osobowe mogą skorzystać z krótszych dróg alternatywnych.
Autobusy będą wjeżdżać do m. Krogulna do skrzyżowania z ul Średnią w Krogulnej.

Zalecany objazd przez Popielów, Pisarzowice i Lubszę:

Uwaga kierowcy na DW 454

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.