Wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku przyznane. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa podczas spotkania przedstawił raport o stanie gminy oraz omówił prace w okresie międzysesyjnym.

Piotr Szlapa wotum zaufania otrzymał większością głosów, zaś za wykonanie budżetu w 2018 roku absolutorium otrzymał jednogłośnie. – W 2018 roku większości z nas nie było w urzędzie i nie jest to nasza zasługa – mówił Wójt.

Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku gminy) w określonym przedziale czasowym.

Podczas obrad radni uchwalili 5 uchwał

  •  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019:
    – zwiększenie planu dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu w związku z planowaną regulacją płac od 1 sierpnia – 126 tys. zł. oraz z tytułu odpraw emerytalnych pracowników przechodzących na emeryturę i nagród jubileuszowych – 124 tys. zł.); zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wznowienie prac nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy tj. 24 tys. zł.; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji tj. 5 tys. zł.; zakup oprogramowania do elektronicznej obsługi planów zagospodarowania przestrzennego tj. 17 tys. zł.; wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej tj. 10 tys. zł.; z wydatków majątkowych planuje się budowę studni głębionowej na boisku sportowym w Dobrzeniu Wielkim;
  •  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  • ws. nadania nazwy ulicy w Kup (ulicy położonej w miejscowości Kup, położonej prostopadle do ulicy Polnej, równolegle do ulicy 1 Maja nadano nazwę „Brzozowa”);
  • ws. zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych;
  • ws. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Informacja Piotra Szlapy z pracy międzysesyjnej

Wójt mówił o wielu spotkaniach oraz podpisanych umowach w okresie od 20 maja do 27 czerwca, w tym m.in.: spotkanie z przedstawicielem firmy Elkom dot. śmieci, Netkoncept dot. obsługi internetowej. Dodatkowo mówił o uczestnictwie w zebraniach walnych Spółki PROWOD czy Aglomeracji Opolskiej. Brał również udział m.in. w zakończeniu roku szkolnego w Chróścicach.

Rozmowy

Arkadiusz Kulas poruszył na sesji problem, jakim jest brak podpisania umowy z Izbą Wytrzeźwień w Opolu. Sekretarz Kornelia Lauer-Konecka na stawiane pytania odpowiedziała, iż jeśli nie ma programu w sprawie uzależnień, nie nastąpi tym samym podpisanie umowy.

Podczas sesji Gerard Kasprzak mówił o imprezie firmowej pracowników elektrowni nad Balatonem. Cenę wynajęcia placu przy kąpielisku ustalono na kwotę 1000 zł. Poruszył on też temat samochodu, który Gminnemu Ośrodkowi Kultury ma zostać sprzedany w nowym roku przez Spółkę PROWOD za korzystna cenę. Gerard Kasprzak zwrócił uwagę, że wcześniej cały sprzęt przewozili prywatnymi samochodami.

Krystyna Gierok złożyła podczas sesji interpelacje o parking przy ośrodku zdrowia w Chróścicach. Aktualnie wystepują jednak problemy prawne z wykupem działek, ale nieustannie trwają starania, w tym poszukiwanie innych działek pod parking. Piotr Szlapa zauważył, że dużym problemem w miejscowościach gminy jest nieuregulowana własność działek.

Gorącym tematem rozmów było rownież koszenie traw przez Spólkę PROWOD. Janusz Piontkowski zwrócił uwagę, że nie koszono traw przy placach zabaw czy świetlicach wiejskich. Prezes Spółki Bogdan Lechowski na uwagę odpowiedział, że należy powiadomić telefonicznie Spółkę o potrzebie skoszenia traw.

Lechowski podczas swojego przemówienia zwrócił również uwagę na to, aby oszczędzać wodę, bo upały utrudniają dostarczanie wody mieszkańcom. Prosił też o to, aby zwracać uwagę na cieknące hydranty. Sama Spółka widzi na monitoringu, że woda cieknie w danym obszarze, jednak nie ma informacji gdzie dokładnie, więc zanim znajdą taki hydrant mija kilka dobrych godzin.

Umowy na zrealizowanie inwestycji

Umowa dot. remontu sali kinowej w GOK-u ma zostać podpisana na dniach. Pozostałe inwestycje trwają albo zostały zakończone (Dobrzeń Wielki. Podpisano umowę na rozbudowę ul. Konopnickiej , Remont szkoły w Dobrzeniu Małym).

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

fotoreporter

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies